รองนายกรัฐมนตรี นำคณะชมแหล่งท่องเที่ยวของดีหมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง จ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, June 28th, 2017 : 9.38 pm

รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หมู่บ้านเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา


วันนี้ (28 มิ.ย.) พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมถลางบ้านแขนน หมู่ 2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิต มีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิวะพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และประชาชนในพื้นที่บ้านแขนน ร่วมให้การต้อนรับ

รองนายกรัฐมนตรีและคณะ ร่วมฟังบรรยายสรุป ของหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน จาก ว่าที่ร้อยตรี ไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ์ ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมถลางฯ ,เยี่ยมชมการฝึกรำมโนราห์ด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยโนราบิก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมตามฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานอาหารหลักพื้นเมืองโบราณ มีการสาธิตการทำน้ำชุปหยำ(น้ำพริกโบราณเมืองถลาง)  ต้มส้มสมพรม,ฐานอาหารว่างพื้นเมืองโบราณ ชมสาธิต ตำส้มตำถลางโบราณ เกลือเคย น้ำจิ้มผลไม้โบราณ  ฐานเรือนขนมพื้นเมืองโบราณ ทำขนมครกโบราณ ขนมคูหรือขนมโค ลานการละเล่นพื้นบ้าน “การละเล่นสะบ้า” เรือนสีข้าว สาธิตการสีข้าวแบบโบราณและเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต ฐานจักรสานโบราณ ใต้ถุนเรือนไทยกิจกรรมหัตถกรรมทำโมบายด้วยทางมะพร้าว และเยี่ยมชมเรือนขนมโทยโบราณ (เรือนไทยสมัยท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

นำผักพื้นบ้านพืชสมุนไพรพื้นเมืองมาปรุงเป็นอาหาร กินเป็นอาหาร กินเป็นยา กินเป็นภูมิคุ้มกัน เป็นแหล่งดูการจัดการกิจกรรมการลงแขกโบราณ จิตอาสา อยู่ร่วมกันเป็นเครือญาติ ร่วมกันทำงานแบ่งปันผลประโยชน์ แบ่งรายได้ สร้างงาน สร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ปัจจุบัน หมู่บ้านวัฒนธรรมถลางบ้านแขนนได้จัดเป็นสถานที่เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรม โดยจัดเป็นรูปแบบของฐานการเรียนรู้ที่เหมาะแก่การมาเที่ยวมาศึกษาเป็นหมู่คณะ