รมต.พิพัฒน์ลงภูเก็ต ติดตาม 2โครงการ “สะพานเชื่อมวิชิต-ฉลอง” – ท่าเทียบเรือยอร์ชวิชิต” สร้างได้ส่งผลดีแน่นอน

โพสเมื่อ : Tuesday, February 21st, 2023 : 9.10 am

รมต.พิพัฒน์ ลงพื้นที่พร้อมคณะทำงาน ติดตามโครงการสะพานเชื่อมสองตำบล วิชิต-ฉลอง อำนวยความสะดวก ประชาชน เชื่อเป็น Landmark แห่งใหม่ ของภูเก็ตพร้อมดันผุด “ท่าเทียบเรือยอร์ชวิชิต” เชื่อสร้างได้ส่งผลดีแน่นอน

เมื่อเร็วๆนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่พร้อม นายวงศกร ชนะกิจ (แบงค์) คณะทำงานรัฐมนตรี และว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทย จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ประสานงานโครงการเชื่อมต่อ เขตพื้นที่ตำบลวิชิต-ฉลอง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม เช่น ผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบท , เทศบาลตำบลวิชิต , ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต เป็นต้น

สำหรับโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมวิชิต-ฉลอง  ปัจจุบันโครงการนี้อยู่บริเวณคลองมุดง ซึ่งหากสร้างสะพานจะสามารถเชื่อมการเดินทางของทั้ง 2 พื้นที่ได้ จะทำให้การคมนาคมระหว่างสองตำบล วิชิตและฉลอง ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น โดยแบบแปลนเดิมสะพานจะมีขนาดกว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 280 เมตร

นายวงศกร ได้ให้ความเห็นว่า “ถ้าเรามีสะพานข้ามคลองมูดง ไปยังพื้นที่ฉลอง และสะพานดังกล่าวออกแบบให้สวยงาม จะเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยิ่ง การคมนาคมสะดวก แก้ไขปัญหารถติดได้มาก และสามารถทำเป็นจุด Landmark จุดเช็คอิน และ จัดงานถนนคนเดินในโอกาสต่าง ๆ ได้”

นอกจากนั้นยังมีโครงการ สร้างท่าเทียบเรือยอร์ชวิชิตซึ่งพื้นที่จุดชมวิวเขาขาด ตั้งอยู่ใกล้กับตัวสะพานข้ามคลองมุดงนั้น มีลักษณะอยู่ในบริเวณอ่าว คลื่นลมสงบ สามารถต่อยอดโครงการสร้างเป็นท่าเทียบเรือยอร์ช เป็นจุดจอดเพื่อชาร์จระบบไฟ เติมน้ำมัน น้ำจืด และ ยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีกำลังซื้อสูง ได้

ซึ่งนายวงศกร กล่าวว่า หากโครงการนี้เกิดขึ้น จะสามารถสามารถดึงลูกค้ากลุ่มเรือยอร์ช เข้ามาในชุมชนในจังหวัดภูเก็ต จะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอีกด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตั้งงบประมาณศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อดูคะแนนต่าง ๆ ที่จะสามารถระบุแหล่งที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมต่อไป

ถือว่ามีความเป็นไปได้ที่สองโครงการในเขตรอยต่อตำบลวิชิต-ฉลองจะเกิดขึ้นจริง หากได้รับงบประมาณในการสนับสนุน และจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต สร้างความสะดวกสบาย แก้ปัญหารถติดในชุมชน ขยายถนนรองรับตัวสะพานให้สัญจรได้คล่องตัว เกิดจุด Landmark สวยๆแห่งใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดภูเก็ตต่อไป