รมช.คมนาคมตรวจพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้ว ดันภูเก็ตเป็นฮับมารีน่าของอาเซียน

โพสเมื่อ : Saturday, October 31st, 2020 : 10.03 pm

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจพื้นที่ขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของมารีน่าในประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามนโยบายส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นมารีน่าฮับ (Marina Hub) ของอาเซียน

 

วันนี้ ( 31 ต.ค.) นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเกี่ยวกับแผนงานและการของบประมาณการขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้ว (มารีน่าโลก) ร่องในและร่องนอก ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมี นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์.ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 นายธรา วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 นายณชพงศ ประนิจย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต นายจรัญ ดำเนินผล หัวหน้างานอำนวยการและวางแผน สบ.3 ร่วมให้การต้อนรับ

โดย นายธรา วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ได้รายงานแผนปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้ว (มารีน่าโลก) ในปีที่ผ่านมา และแผนงานดำเนินการขุดลอกคลองเกาะแก้ว (ร่องนอก) ปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ซึ่งจะเข้าดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565 หลังจากขุดลอกร่องน้ำสะปำแล้วเสร็จ ในส่วนของร่องน้ำคลองเกาะแก้ว (มารีน่าโลก) ร่องใน ได้เสนอแผนจ้างเหมาในปีงบประมาณ 2564 เพื่อบูรณาการในการขุดลอกร่องน้ำให้เต็มทั้งระบบ และแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ร่องน้ำ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ได้เสนอเข้าแผนจ้างเหมา ในปีงบประมาณ 2565 ใหม่ งบประมาณ 6.9 ล้านบาท ระยะทางขุดลอก 1.5 กิโลเมตร เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จ เรือทุกประเภทสามารถ เข้า – ออก ร่องน้ำได้ตลอดเวลา โดยมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนหลายภาคส่วนในท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของเอกชนที่ร่วมลงตรวจพื้นที่ได้รายงานถึงความจำเป็นในการขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้ว (มารีน่าโลก) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ร่องน้ำ โดยเสนอขอให้กรมเจ้าท่า จัดทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือบริเวณปากร่องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ร่องน้ำในการเดินเรือที่ไม่มีความชำนาญกับร่องน้ำนี้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน และในสภาพทัศนวิสัยไม่ดี

หลังจากนั้นได้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการมารีน่า เพื่อรับฟังปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแลช่วยเหลือ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงความปรารถนาดีของรัฐบาล ที่ต้องการมาช่วยเหลือและฟื้นฟู การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และให้ผู้ประกอบการนำเสนอความต้องการผ่านสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยกันผลักดันงบประมาณอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ครบทุกมิติ และได้รับการแก้ไขจากระดับนโยบาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของมารีน่าในประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามนโยบายส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นมารีน่าฮับ(Marina Hub) ของอาเซียน