รพ.ในเครือ BDMS ร่วมทอดกฐินถวายเป็นพระราชกุศล

โพสเมื่อ : Friday, October 20th, 2017 : 9.29 pm

โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมมหากฐินถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ ๙  จำนวน 9 วัด ทั่วประเทศไทย

นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธาน คณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ คณะแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ ได้เข้าร่วมมหากฐินในโอกาสมงคลวัฒนอายุ 7 รอบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้) ซึ่งจัดโดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ ร่วมกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการใน 9 วัดทั่วทุกภาคของประเทศ