รพ.อบจ.ภูเก็ต  เปิด “คลินิกชุมชนหน้าเล”  ให้บริการชาวไทยใหม่

โพสเมื่อ : Saturday, April 8th, 2023 : 4.55 pm

ดูแลถึงหน้าบ้าน รพ.อบจ.ภูเก็ต  เปิด”คลินิกชุมชนหน้าเล” ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ให้ชาวไทยใหม่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม, นักกายภาพบำบัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ “คลินิกชุมชนหน้าเล” ให้กับประชาชน ณ ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เป็นการให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาล วัดความดันโลหิต การให้คำแนะนำในการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โภชนาการอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค สามารถสร้างเสริม ป้องกัน การรักษา ฟื้นฟู และควบคุมโรคได้

 

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน