รพ.ส.ต. วิชิต สอนทำลูกประคบ..ลดปวด

โพสเมื่อ : Friday, May 5th, 2023 : 10.06 am

 

รพ.ส.ต. วิชิต สังกัด อบจ. เปิดอบราทำลูกประคบ..ลดปวด สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อให้สามารถทำลูกประคลใช้ได้เอง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต สังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดโครงการลูกประคบ ลดปวด ปีงบประมาณ 2566 ในกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน 20 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำลูกประคบได้ด้วยตนเอง และนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้ รวมถึงส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน