รพ.สิริโรจน์ เตรียมจัดงานครบรอบ “สิริโรจน์ 37 ปี มอบสุขภาพดีให้คุณ”

โพสเมื่อ : Saturday, December 22nd, 2018 : 5.37 pm

รพ.สิริโรจน์ เตรียมจัดงานครบรอบ “สิริโรจน์ 37 ปี มอบสุขภาพดีให้คุณ” สร้างความเชื่อมั่นด้าน การรักษา เพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา พร้อมดูแลสุขภาพชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยว

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) จัดแถลงข่าวครบรอบ “สิริโรจน์ 37 ปี มอบสุขภาพดีให้คุณ” โดยนายแพทย์วีรวัฒน์  ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 37 ปี ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์    เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับ ความไว้วางใจ การยอมรับในคุณภาพมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI)

ทั้งนี้โรงพยาบาลฯ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาด้านการแพทย์ พยาบาล และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา อาทิ โรคระบบประสาทและสมอง, โรคหัวใจ, โรคไต, โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น ตลอดจนทีมพยาบาลเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลศัลยกรรมและการบาดเจ็บ และ สหสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับกับความต้องการในยุคปัจจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงพยาบาลฯ ที่ผู้รับบริการให้ความไว้วางใจ มีความปลอดภัย มีคุณภาพ จริงใจ ใส่ใจ รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมสืบต่อไป

แพทย์หญิงอันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่า นอกจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีเพิ่มขึ้นแล้ว ล่าสุดโรงพยาบาลสิริโรจน์ ยังเป็น 1 ใน 13 โรงพยาบาล เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ชี้วัดหลายองค์ประกอบ เช่น มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ มาตรฐานการดูแลบำรุงรักษาและความปลอดภัยของยานพาหนะและเครื่องบินที่ใช้ในการลำเลียง มาตรฐานด้านการสื่อสาร และการประสานงาน มาตรฐานด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วย นักบิน

และเจ้าหน้าที่ที่ขับรถจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการเคลื่อนย้ายที่มีมาตรฐานความปลอดภัยดีที่สุด ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปถึงขึ้นวิกฤติ (Critical Care) รวมถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด (Specialty Care) ซึ่งโรงพยาบาลฯ มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทาง ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ    วางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที

ขณะที่คุณปิยรัตน์ กุลวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารประสบการณ์ผู้ป่วยและการตลาด กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปีของโรงพยาบาลฯ ในวันที่ 19 มกราคม 2562 นี้ นับเป็นโอกาสพิเศษที่โรงพยาบาลฯ จะได้มอบสิ่งดีๆ และตอบแทนลูกค้าที่ไว้วางใจให้โรงพยาบาลฯ เป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพมาตลอดระยะเวลา 37 ปี อีกทั้งเพื่อตอกย้ำการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของชาวภูเก็ต เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ดังนั้นในปี 2562 นี้ โรงพยาบาลฯ ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อสานต่อแนวคิดดังกล่าว เช่น การแข่งขัน สิริโรจน์ Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 7 โดยกำหนดจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า 1,500 คน รายได้จากค่าสมัครได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และแนวทางการป้องกันโรคต่างๆ ในชุมชน ทั้งใน     พื้นที่ภูเก็ต และพังงา โดยทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้วยกิจกรรม “Home Healthcare เราดูแลถึงบ้าน” กิจกรรม “SIH Hands For Life” แก่ตัวแทนประกัน และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมฝึกอบรมวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจด้วยการ CPR

และตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมาของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก โรงพยาบาลสิริโรจน์ยังคงสานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเติมเต็มเจ้าตัวเล็ก และกิจกรรม SIH Smart Kids ซึ่งในวันนี้จะมีการเปิดตัวหนูน้อยทั้ง 33 คน ที่ผ่านเข้ารอบในกิจกรรม SIH Smart Kids Season 2 เพื่อค้นหา SIH Smart Kids Ambassador ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ โดยทั้ง 33 คนที่ผ่านเข้ารอบจะคัดเหลือ 15 คนที่จะมาทำการแข่งขัน และตัดสินในรอบความสามารถพิเศษ ในงาน SIH Smart Kids Day วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ

ที่พิเศษไปกว่านั้น ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการจำหน่ายแพกเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษที่เหมาะสมกับแต่ละเพศ แต่ละช่วงวัย แพกเกจด้านความสวยความงาม และแพกเกจอื่นๆ ที่จะช่วยดูแลคุณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมแล้วกว่า 30 แพกเกจ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นประจำนั้น เปรียบเสมือนการตรวจเช็คความผิดปกติของร่างกาย แต่ละช่วงวัยก็จะเน้นการตรวจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ หน้าที่การงาน และสภาพร่างกาย

อีกทั้งยังมีแพกเกจพิเศษเฉพาะสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สิริโรจน์ Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 7 คือ 1.แพกเกจตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Inbody เพื่อประเมินองค์ประกอบในร่างกาย เช่น มวลกล้ามเนื้อและมวลไขมัน เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนัก นักกีฬา หรือผู้ที่ต้องการวางแผนการออกกำลังกาย 2.แพกเกจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง EKG เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนวิ่งหรือออกกำลังกาย ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหัวใจ เช่น จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือไม่ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งทั้ง 2 แพกเกจนี้จะจำหน่ายในราคาเพียง 350 บาทเท่านั้น