รพ. สิริโรจน์ ห่วงใยสุขภาพช่วงหน้าฝน สอนเด็กๆ ล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี

โพสเมื่อ : Wednesday, June 6th, 2018 : 11.31 am

รพ. สิริโรจน์ ห่วงใยสุขภาพช่วงหน้าฝน จัดกิจกรรม “สอนน้องออนทัวร์” ส่งทีมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เด็กๆ ล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดี

ทีมพยาบาลวิชาชีพ นำโดยคุณอรัญญา บุญเจริญ ผู้จัดการงานชุมชนสัมพันธ์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) พร้อมด้วยพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Control Nurse) ลงพื้นที่ทำกิจกรรมกับพี่น้องชาวมุสลิม โดยคำนึงถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกิดในช่วงฤดูฝน อาทิ โรคมือเท้าปาก โรคท้องเสียหรืออุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

จึงได้จัดกิจกรรม “สอนน้องออนทัวร์” โดยนำทีมพยาบาลวิชาชีพไปสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้องตามขั้นตอน ให้กับเด็กๆ ชั้นอนุบาล กว่า 50 คน พร้อมคุณครู ณ โรงเรียนตาริกพิทยพัฒน์ พร้อมนำสื่อประชาสัมพันธ์สอนการล้างมือมอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับเด็กๆ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี