รพ.สิริโรจน์ จัดกิจกรรรมส่งเสริมความรู้ “วันความดันโลหิตสูงโลก”

โพสเมื่อ : Friday, May 24th, 2019 : 12.49 pm

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2562 โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ความดันโลหิตสูงโลก ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่รักษาไม่หาย และผู้ป่วยเกินกว่าครึ่งมักจะไม่มีอาการใดๆ จึงเป็นภัยเงียบที่กว่าจะรู้ตัวว่ามีความดันโลหิตสูง ก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถควบคุมได้ด้วยการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี และรับประทานยาสม่ำเสมอตามแพทย์แนะนำ ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพดีและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคตา หรือโรคไตได้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โรคความดันโลหิตสูงทำไมต้องวัดความดัน” โดยแพทย์หญิงแสงเดือน สำราญทรัพย์ อายุรแพทย์โรคไตให้ความรู้เรื่อง “การลดบริโภคเค็ม” “การออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง” พร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ คลินิกอายุรกรรม