รพ.สต.เชิงทะเล ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อรื้อรัง

โพสเมื่อ : Tuesday, January 17th, 2023 : 5.33 pm

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 รพ.สต.เชิงทะเล สังกัด อบจ.ภูเก็ต ให้บริการเจาะเลือดประจำปี ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (คลินิก NCD) ลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เชิงทะเล ขอเชิญชวนทุกท่านมาสุขภาพดี เน้นสร้างนำซ่อม ปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อตัวเราเอง