รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ จัดกิจกรรม ” World Diabetes Day เบาหวานเรื่องเบาๆ ที่ไม่ควรเสี่ยง

โพสเมื่อ : Thursday, November 21st, 2019 : 8.28 am

รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ จัดกิจกรรม ” World Diabetes Day เบาหวานเรื่องเบาๆ ที่ไม่ควรเสี่ยง” ให้ความรู้และตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องในวันเบาหวานโลก

เมื่อเร็วๆนี้  โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (Bangkok Hospital Siriroj) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ” World Diabetes Day เบาหวาน เรื่องเบาๆ ที่ไม่ควรเสี่ยง” ณ โถงกิจกรรม ชั้น 2 อาคาร 5 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมพูดคุยซักถามถึงประเด็นต่างๆ อย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขา

เช่น เรื่องโรคเบาหวานและครอบครัว โดย นพ.ธีระ สุขรามอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม พร้อมด้วย นพ.ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, โรคเบาหวานและโรคแทรกซ้อนทางไต โดย พญ.ปถมาภรณ์ ลือสัตย์จา อายุรแพทย์โรคไต, การดูแลตนเองเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตา โดย พญ.โศภิตา อนันตมงคลกุล จักษุแพทย์ และการดูแล ช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ทพ.ณัฐรุจี จุติดำรงค์พันธ์  ทันตแพทย์

นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้ว (DTX) การประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน บูธให้คำแนะนำเรื่องอาหาร การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อให้การดูแลและให้ความรู้ครบทุกด้าน ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความเสี่ยงปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกต้อง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ส่วนผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ และ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ อีกด้วย