รพ.กรุงเทพสิริโรจน์จัดเสวนา สูงอายุอย่างสมวัย ห่างไกลสมองเสื่อม

โพสเมื่อ : Tuesday, October 1st, 2019 : 9.37 am

รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ เตรียมพร้อมให้การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุจัดเสวนา สูงอายุอย่างสมวัย ห่างไกลสมองเสื่อม

 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คลินิกอายุรวัฒน์ รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ ได้จัดให้มีการเสวนา เตรียมพร้อมให้การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “สูงอายุอย่างสมวัย ห่างไกลสมองเสื่อม” ณ ห้องประชุมนายแพทย์อนุโรจน์ ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญ นำโดยแพทย์หญิงรดา ชาลาภิภัทร อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยทีมงานจากสหวิชาชีพต่างๆ เช่น นักโภชนากร เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด นอกจากนี้ยังมีวิทยากรพิเศษ คุณพลินท์ชฎา พัชราพิสิฐกุล นักกิจกรรมบำบัดด้านการชะลอสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมาร่วมให้ความรู้อีกด้วย