รพ.กรุงเทพภูเก็ตมอบผ้ากันเปื้อนแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร

โพสเมื่อ : Friday, January 18th, 2019 : 10.31 am

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมอบผ้ากันเปื้อนแก่ผู้ประกอบการร้านอาการในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาล เพื่อดูแลสุขอนามัย

เมื่อเร็วๆนี้ ฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบผ้ากันเปื้อน แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาล เพื่อดูแลสุขอนามัย รวมทั้งเพื่อความสะอาด ปลอดจากโรค ของผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในการประกอบการหาร