รถรับจ้างป่าตอง  ค้านเอกชนสัมปทาน นำรถให้บริการ 40 บาท ตลอดสาย ในพื้นที่ป่าตอง

โพสเมื่อ : Tuesday, October 31st, 2023 : 3.35 pm

รถรับจ้างป่าตอง  ค้าน เอกชน นำรถวิ่ง  40 บาท ตลอดสาย ในพื้นที่ป่าตอง อ้างไม่ถามคนในพื้นที่ ชี้ ทำให้รถติดหนัก และ กระทบผู้ประกอบการเดิมในพื้นที่

วันที่ (31ต.ค.66) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง กลุ่มผู้ประกอบการ รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก วินมอเตอร์ไซค์ จำนวนกว่า 100 คน ในพื้นที่ตำบลป่าตอง ได้เข้ามายื่นหนังสื อต่อนายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เพื่อคัดค้านโครงการรถโดยสาร ของบริษัทเอกชน ที่เข้ามาสัมปทาน นำรถเข้ามาวิ่ง เพิ่มในพื้นที่ ในราคา 40 บาท ตลอดสาย โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีการเข้ามาสอบถามความคิดเห็น มาทำประชาพิจารณ์ชาวบ้านในพื้นที่เลย และในปัจจุบันการนำรถโดยสารเข้ามาวิ่งรับ-ส่งนักท่องเที่ยวเพิ่ม ก็จะเป็นการทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มมากขึ้นไปอีก ในปัจจุบันที่จอดรถมีไม่เพียงพอ และถนนหนทางก็มีการซ่อมแซมไม่มีการขยาย และเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับเมืองพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างป่าตอง

โดยตัวแทนกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ป่าตอง เปิดเผยว่า การบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นนายทุน เข้ามาสัมปทานวิ่งรถในพื้นที่ ป่าตอง ยังไม่เคยมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อสอบถามประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลย และ การนำรถเข้ามาวิ่ง ก็จะเกิดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดเพิ่ม และมีผลกระทบต่ออาชีพของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่จริง ทราบว่าจะเป็นรถที่เปิดให้วิ่ง จะให้บริการในราคา 40 บาท แบบรอบป่าตอง คิดว่าไม่ตอบโจทย์ เพราะ ในพื้นที่ป่าตอง เราก็มีรถสองแถวประจำเส้นทาง ที่วิ่งจากบริเวณสามแยกหน้าหาดไปในพื้นที่ตัวเมืองป่าตอง อยู่แล้ว คิดค่าโดยสาร ในราคา 30 บาท ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยว

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ในป่าตองที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ กลับไปเพิ่มรถเข้ามาอีกเพื่ออะไร และการจราจรในป่าตองก็รู้กันอยู่ว่า ในปัจจุบันนี้รถติดมาก ๆ ถนนหนทางที่ไม่มีการขยับขยาย และมีการปิดซ่อมแซมมาเป็นระยะเวลานาน และตอนนี้ก็ทราบว่ามีรถจากต่างจังหวัดเข้ามาวิ่งรับ-ส่ง แขกในภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหาที่ทำให้ภูเก็ตเกิดปัญหารถติด

อย่างไรก็ตามถ้าหากจะมีการทำกันจริง ๆ ผู้ประกอบการเทศบาล และ ผู้เกี่ยวข้อง ก็ต้องเรียกชาวบ้านมาพูดคุยกัน มาทำแอปพลิเคชั่นของชุมชน ให้คนที่มีรายชื่อ ใน 24 จุดจอด หรือคนที่มีทะเบียนบ้าน เป็นคนในพื้นที่ป่าตอง มาลงชื่อจะเป็นรูปแบบ ตุ๊กตุ๊ก หรือ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง จะเปิดแอปฯ รับทั้งขาไป และขากลับก็ได้ ซึ่งการที่เรานำคนในพื้นที่ นำทรัพยากรในพื้นที่มาปรับใช้ ก็จะเห็นสมควรมากกว่า การที่จะมาเพิ่มรถ เข้ามาวิ่งในพื้นที่ป่าตองอีก

สำหรับการเดินทางมายื่นหนังสือในครั้งนี้ ก็เพื่อคัดค้านการสัมปทานให้รถจากบริษัทเอกชนวิ่งให้บริการ 40 บาท ตลอดสาย เราไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ยังไม่เปิดการทำประชาพิจารณ์ให้กับชาวบ้านได้รับทราบ รวมทั้งมองว่า การเพิ่มรถขนาดใหญ่เข้ามาจะสร้างปัญหาการจราจรให้กับพื้นที่

ขณะที่ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า ในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตอง ก็ได้รับทราบเรื่องราวปัญหารถโดยสารในพื้นที่ป่าตองอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งวันนี้ ก็เข้าใจปัญหา และจะนำเรื่องนี้ไป ประสานกับทาง ขนส่งจังหวัดภูเก็ต การเพิ่มรถเข้ามาจะทำให้เกิดปัญหารถติดในพื้นที่ ปัจจุบันรถที่ให้บริการนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากอยู่แล้ว การพิจารณาเพิ่มรถสาธารณะเข้ามาอีก ก็จะทำให้รถมีมากเกินความจำเป็น และทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างเช่นการไม่มีที่จอด

ขณะที่นายเฉลิมพงศ์ แสงดี ส.ส. จ. ภูเก็ต พรรคก้าวไกล กล่าวว่า หลังจากนี้ ก็คงต้องไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทที่ขอ สัมปทาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่ การจะทำอะไรต้องถามความเห็นของคนในพื้นที่ก่อน  ว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร