ย้าย “มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ” ไปอยู่อาคารพาณิชย์ของอบจ. เร่งสร้างปอดแห่งใหม่ให้ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, October 18th, 2022 : 5.07 pm

ได้ข้อสรุป ย้าย “มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ” ออกจากที่ดินเรือนจำ ไปอยู่ ไปอยู่อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น สะพานหิน ของ อบจ.ภูเก็ต เพื่อเดินโครงการปรุงเรือนจำ จ.ภูเก็ตเก่า สร้างปลอดแห่งใหม่ให้คนภูเก็ต  

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  เวลา 10.30 น. ณ บ้านลุงพิทักษ์ ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเก่า  โดยการสร้างเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565

ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ต โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และ เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมแผนบูรณาการดำเนินโครงการปรับปรุงเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อการใช้ประโยชน์สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นปอดของชาวภูเก็ต จึงจำเป็นต้องปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการปรับปรุงพื้นที่เรือนจำเก่าของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ในส่วนของมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ (สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต) มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเรือนจำเก่าดังกล่าวด้วย ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมหาแนวทางในการจัดหาพื้นที่ เพื่อย้ายมูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

โดยในเบื้องต้น นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้เสนออาคารพาณิชย์ 2 ชั้นเลขที่ 100/225 ตั้งอยู่บริเวณสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่  ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้มูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ ได้ใช้ประโยชน์ ในการเป็นสถานที่เพื่อดูแลเด็กและเยาวชน โดยจะงดเว้นการเก็บค่าเช่ารายเดือนแต่จะต้องได้รับหนังสือเห็นชอบจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ อบจ.ภูเก็ต สามารถดำเนินการได้ โดยในประเด็นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบที่จะดำเนินการด้านเอกสารและหนังสือราชการเพื่อมอบอำนาจให้แก่ อบจ.ภูเก็ต

จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้เดินทางไปดูสถานที่ ณ อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 100/225 ตั้งอยู่บริเวณสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม โดยหลังจากนี้ อบจ.ภูเก็ต จะดำเนินการปรับปรุงสถานที่อาคารให้พร้อมใช้งานโดยคาดว่ามูลนิธิพิทักษ์เด็กภูเก็จ จะย้ายที่ทำการและนำเด็กมาอาศัยอยู่ได้ในเดือนมกราคม 2566