ยืนยันฝุ่น PM2.5 ภูเก็ต ไม่เกินมาตรฐาน อีก 2 -3 วันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนผ่านฤดู

โพสเมื่อ : Monday, April 17th, 2023 : 4.27 pm

ยืนยันฝุ่น PM2.5 ภูเก็ต ไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ระดับปานกลาง อีก 2 -3 วันกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนสบายใจฟ้าหลังไม่เกิดจากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้าน แต่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านจากฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝน

จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีท้องฟ้าหลัว คล้ายกับมีหมอกควันในช่วง 2-3 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนกังวลว่า จะเป็นฝุ่น PM 2.5 จากทางภาคเหนือ หรือหมอกควันจากเกาะสุมาตรา ล่าสุดวันนี้ (17 เม.ย.) ที่ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก, สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15 เพื่อติดตามและชี้แจงสถานการณ์สภาวะอากาศ และสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ประชาชนสบายใจได้ ว่าฟ้าหลังที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการเผาป่าของประเทศพื้นบ้าน หรือพื้นที่ภาคเหนือของไทย และอีก 2 -3 วันสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างอย่างแน่นอน

ขณะที่นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  จากสภาพอากาศฟ้าหลังในภูเก็ตขณะนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการ และขณะนี้ขอให้สบายใจได้ว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากการเผาป่า แต่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ขณะออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าปริมาณฝุ่นจะไม่เกินมาตรฐานก็ตาม

ขณะที่นายวิโรจน์ ลิ่วเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก กล่าวชี้แจงว่า จากสภาพอากาศหมอกควัน ฟ้าหลัวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นั้น มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนผ่านของสภาพอากาศ จากฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝน จึงเกิดลักษณะของฟ้าหลัวแห้ง โดยฝุ่นที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากพื้นที่อื่น แต่เกิดขึ้นจากในพื้นที่เอง หากดูจากกราฟที่วัดคุณภาพอากาศ พบว่า เสถียรภาพของอากาศของจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างดี-ถึงปานกลาง  โดยมีการปล่อยบอลลูนวัดคุณภาพอากาศทุก ๆ 6 ชั่วโมง คาดว่าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ไปอีก 1-2 วัน จนกว่าจะมีฝนตกในบางพื้นที่ทำให้สถานการณ์ฝุ่นควันดีขึ้นตามลำดับ

ส่วนคุณภาพอากาศของจังหวัดภูเก็ตที่วัดได้วันนี้  (17 เม.ย.) พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ในระดับสีเหลือง

ขณะที่นายศุภชัย ธีระปถัมภ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต) ได้ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลที่มีการแชร์ในโลกโชเชี่ยล หรือประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง เป็นเพียงข้อมูลแบบจำลองเท่านั้น ส่วนข้อมูลการวัดค่าคุณภาพอากาศที่ได้จริง ๆ นั้น ดูจากเครื่องวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากสถานีวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปดูได้

หากประชาชนจะตรวจสอบสอบมูลจากแอพพลิเคชั่น ก็ให้เข้าไปที่  Air4Thai ซึ่งเป็นข้อมูลจริง และมีการระบุปริมาณฝุ่น ญ? 2.5 ได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าดูจากแอปอื่นอาจจะได้ข้อมูลไม่ตรง  เนื่องจากสถานีวัดคุณภาพอากาศไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบที่มาของหมอกควันพบว่าไม่พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งที่มาของฟ้าหลัวยืนยันได้ว่าไม่ได้เกิดจากการเผาป่าที่เกิดขึ้นในภาคเหนือน เพราะจากทิศทางลมที่พัดเข้ามาเป็นทิศทางลมที่พัดมาจากทะเลทั้งหมด

นางศุภลักษณ์ ดำรงเชื้อ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต บอกว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งของกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการ ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือหากออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัย