ยิ่งใหญ่  “งานชุมนุมศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย” 

โพสเมื่อ : Sunday, April 2nd, 2023 : 9.04 am

ยิ่งใหญ่ ฯ รุ่นลมหวน 27/อันดามัน 30  จัด “งานชุมนุมศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ครั้งที่ 57” ศิษย์เก่า ร่วมงานคึกคัก  นายกอบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 20.30 น.  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานชุมนุมศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ครั้งที่ 57 ณ ลานฟ้า – ขาว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมี นายชาติชาย เชื้อชิต ประธานจัดงานฯ รุ่นลมหวน 27/อันดามัน 30  นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย คณะกรรมการจัดงาน และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

สำหรับงานชุมนุมศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย ครั้งที่ 57 จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าทุกรุ่น ตามธรรมเนียมปฏิบัติ อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เห็นการแสดงพลังและความสมานฉันท์ของศิษย์เก่า ความร่วมมือ เสียสละ เพื่อช่วยสนับสนุนโรงเรียนตลอดมา

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยมิได้แค่ผลิตผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเท่านั้น แต่ยังได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันการศึกษา ชุมชน สังคมในท้องถิ่น ซึ่งสิ่ง เหล่านี้สำคัญต่อการพัฒนาของประเทศชาติ”