ยั้งไม่อยู่ ! ยอดป่วยโควิดพุ่งครอบครัวครูสอนภาษาชาวแคนาดาทั้งตังบ้าน

โพสเมื่อ : Tuesday, March 31st, 2020 : 11.30 am

พุ่งไม่หยุด ผู้ป่วยโควิดภูเก็ต รายใหม่เพิ่มอีก 7  พบชาวแคนาดา ติดทั้งครอบครัว ไม่เว้นเด็กน้อยอายุ 2 ขวบ ขณะที่ยอดป่วยสะสม รวมเป็น 69 ราย  ส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง และ กลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 31 มี.ค.63 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 30 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ทำให้มียอดป่วยสะสมแล้วจำนวน  69 ราย  รักษาหายกลับบ้าน  8 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่  61 ราย อาการรุนแรง 1 ราย  มีผู้ป่วยรอยืนยัน 55 ราย

 

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19  รายใหม่ทั้ง 7 ราย มีรายละเอียด ดังนี้ รายที่ 63 เป็นผู้ชายชาวออสเตรเลีย อายุ 69 ปี อาชีพผู้จัดการโรงแรมแถวเขาหลัก อาศัยอยู่ที่เขาหลักเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนป่วย โดยก่อนที่จะป่วยได้กลับมาภูเก็ตระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม ผู้ป่วยรายนี้ มีโรคประจำตัว คือโรคปอดเรื้อรัง รักษาต่อเนื่องที่คลินิก โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24  มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 40 ราย

 

รายที่ 64 ผู้หญิงไทย อายุ 26 ปี อาชีพรับงานอิสระ ก่อนป่วยมีประวัติไปสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ บ่อยครั้ง และ สัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

 

รายที่ 65 ผู้หญิงชาวแคนาดา อายุ 37 ปี เป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 54 ชาวแคนาดา ทั้งคู่มีอาชีพครู โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนป่วย โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย

 

รายที่ 66 เด็กผู้ชายชาวแคนาดา อายุ 2 ปี เป็นบุตรของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 54 และ 65 โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 3 ราย

 

รายที่ 67 เด็กผู้หญิงชาวแคนาดา อายุ 4 ปี เป็นบุตรของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 54 และ 65  โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 3 ราย

 

รายที่ 68 ผู้หญิงไทย อายุ 27 ปี อาชีพครูสอนโยคะ มีประวัติสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

 

และรายที่ 69 ผู้ชายไทย อายุ 34 ปี อาชีพพนักงานโรงแรมในพื้นที่ป่าตอง มีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 21 ราย

 

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ เป็นกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายก่อนหน้า กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง และ กลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ