ยังไร้เงาผู้สมัคร เปิดรับสมัครสมาชิกสภา อำเภอถลาง เขต 4 แทนตำแหน่งว่าง 21-25 ส.ค.66

โพสเมื่อ : Monday, August 21st, 2023 : 3.22 pm

ระหว่างวันที่ 21 -25 ส.ค.นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ได้กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อำเภอถลาง เขต 4 แทนตำแหน่งว่าง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต อาคาร 3 ชั้น 1 อย่างไรก็ตามในการรับสมัครวันนี้ (21 ส.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร พบว่าในช่วงเช้ายังไม่มีผู้สมัครเดินทางมายื่นใบสมัคร ทำให้บรรยากกาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเงียบเหงา

นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต   จากกรณี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 และ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอถลาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 โดยเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงาน อบจ.ภูเก็ต อาคาร 3 ชั้น 1

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อำเภอถลาง เขต 4 จำนวนสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 1. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี (ยกเว้นหมู่ที่ 3) 2. ตำบลเทพกระษัตรี (หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2) 3.ตำบลศรีสุนทร (หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7) ซึ่งได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งจำนวน 20 หน่วย