ยอมถอยเทศบาลนครย้ายจุดก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียบริเวณสามกองแล้ว

โพสเมื่อ : Wednesday, January 16th, 2019 : 6.21 pm

เทศบาลนครภูเก็ตยอมถอย ย้ายจุดก่อสร้างโครงการรวบรวมน้ำเสียบริเวณสามกองจากจุดเรียบคลองบางใหญ่มาอยู่บนทางเท้าถนนเยาวราช ผู้ร้องพอใจผลกระทบด้านกลิ่นลดน้อยลง

จากกรณีที่เจ้าของอาคารในบริเวณสามกอง ที่อยู่ใกล้จุดที่ทางเทศบาลนครภูเก็ต จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มสูงขึ้นในย่านสามกองได้ร้องเรียนให้เทศบาลย้ายจุดก่อสร้างเนื่องจากมองว่าจะได้รับผลกระทบหากมีการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางกองช่าง ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับทางชาวบ้านและเจ้าของอาคารที่ได้รับความเดือดร้อนและนัดเจรจากันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ (16 ม.ค.) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเจ้าของอาคารและประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น

ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (16 ม.ค.) นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติพงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่หารือร่วมกับเจ้าของอาคารและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการดังกล่าว

นายเกรียงศักดิ์ ชูชาติพงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครภูเก็ต เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับทุกฝ่าย ว่า จากการหารือร่วมกันของทุกฝ่ายในวันนี้ ได้ข้อสรุปว่าจะมีการย้ายจุดก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลนครภูเก็ต จากจุดเดิมที่อยู่ในซอยเรียบคลองบางใหญ่ ระหว่างสะพานเยาวราชกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งเจ้าของอาคารและประชาชนในบริเวณนั้นได้ร้องเรียนว่า จะได้รับความเดือดร้อนด้านมลพิษระหว่างการก่อสร้างและหลังการเปิดใช้ระบบรวบรวมน้ำเสีย แม้ว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะเป็นระบบปิดก็ตาม

โดยจุดที่เห็นร่วมกันว่า มีความเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของอาคารและประชาชน คือ จุดบริเวณทางเท้าถนนเยาวราช ก่อนถึงสะพานเยาวราช ซึ่งทางที่ปรึกษาโครงการจะดำเนินการออกแบบรายละเอียดให้เสร็จภายใน 3 วันนับจากวันนี้ ภายในเขื่อนไขการก่อสร้างในจุดใหม่นี้จะต้องสามารถรองรับน้ำเสียได้วันละไม่ต่ำกว่าจุดเดิม คือ 3,000 ลบ.ม.และงบประมาณที่ใช้จะต้องไม่เกินงบประมาณเดิมที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วจากเทศบาลนครภูเก็ต กองทุนสิ่งแวดล้อมและสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) จำนวน 35 ล้านบาท หลังจากนั้นจะนำแบบดังกล่าวมาให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ หากไม่ขัดข้องในแบบดังกล่าวก็จะดำเนินการโครงการต่อไปจนเสร็จสิ้น แต่หากทางผู้ร้องไม่เห็นด้วย ก็จะหาจุดก่อสร้างใหม่ต่อไป

ด้านผู้ร้อง กล่าวว่า เห็นด้วยกับการย้ายจุดก่อสร้างไปอยู่บนทางเท้าถนนเยาวราช ซึ่งเป็นระบบปิดไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจร แต่ผลกระทบด้านมลพิษในเรื่องของกลิ่นจากน้ำเสียนั้นคิดว่าน่าจะน้อยกว่าในจุดเดิมที่อยู่ตรงบริเวณหน้าบ้าน จะมีบ้างแต่ก็ยอมรับได้ เพื่อประโยชน์โดยร่วมของทุกๆคน