ยกระดับดอกไม้ภูเก็ตกินได้   “ วิภาดาการดอกไม้”   เสนอตัวเข้ารับการประมาณ GAP

โพสเมื่อ : Wednesday, September 13th, 2023 : 12.50 pm

 

 “ วิภาดาการดอกไม้”  ยกระดับดอกไม้กินได้ภูเก็ต ตอกย้ำ ดอกไม้พื้นถิ่นกินได้ เข้าประเมินปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ยกระดับความเป็นเมือง Gastronomy

เมื่อเร็ว ๆ นี้  นางวิภาดา เวชวานิชสนอง เจ้าของฟาร์มวิภาดาการดอกไม้  ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ เพื่อรับการตรวจพื้นที่ ประเมินปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร Good Agricultural Practices For Food Crop (GAP)

นำโดย นายกตเวที  เจริญพงศ์ นักวิเคราะห์งบประมาณเชียวชาญ สงป นางเกสร ผลงาม นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สงป., นางสาวศศิธ์ธา  สินธุ์ประสพชัย นักวิเคราะห์งบประมาณ สงป., นางสาวมัณฑนา มานุจำ นักวิเคราะห์งบประมาณ สงป., นาย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ วว., นายเอกรัตน์  เรืองศรีเผือก ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน วว., ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ที่สวนวิภาดาการดอกไม้ ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการตรวจในครั้งนี้เป็นการตรวจเพื่อรับรองคุณภาพของดอกไม้กินได้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในพืชและดอกไม้ที่ทานเข้าไป โดยขอบข่ายของ GAP จะครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชเพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลสำหรับใช้เป็นอาหาร เช่น พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของการผลิตในระดับฟาร์มและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อจำหน่าย

วัตถุประสงค์ของ GAP เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย คุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

“วิภาดาการดอกไม้”  พิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก เลือกดินที่เหมาะสม และน้ำที่สะอาด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยคัดคุณภาพดอกไม้ภูเก็ตสู่ร้านอาหาร เบเกอรี่ คาเฟ่ โรงแรมชั้นนำในภูเก็ตหลายราย สนใจดอกไม้ภูเก็ตแบบคุณภาพ ติดต่อ 095 364 9295 หรือเฟซบุ๊ค วิภาดาการดอกไม้ ดอกไม้กินได้ภูเก็ต Edible Flowers Phuket