ยกมือผ่านฉลุย กู้เงินสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตใหม่

โพสเมื่อ : Monday, August 15th, 2022 : 5.30 pm

สภา อบจ.ภูเก็ต ยกมือผ่านฉลุย กู้เงินสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนใหม่  ใช้งบ 385 ล้าน แก้ปัญหาสภาพพื้นที่แออัด พื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ หวังอำนวยความสะดวกประชาชน  ออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโน – ยูโรเปียน เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ ( 15 ส.ค.) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประปี 2565 สมัยที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหาร นำโดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ซึ่งมีการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้ประมาณในการดำเนินโครงการในการดำเนินโครงการ385 ล้านบาท โดยขอกู้เงินจาก 2 ส่วน ประกอบด้วยเงินกู้จากทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 216 ล้าน โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย และอีกเป็นการกู้จากทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เช่นเดียวกันจำนวน  168 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ย

โดยนายเรวัต กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีสภาพคับแคบพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ  แออัด อาคารสร้างมานาน บางจุดมีสภาพชำรุด ต้องซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง การติดต่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไม่สามารถทำได้เต็มที่ บางหน่วยงานต้องแยกไปใช้อาคารของหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน และ รวมทั้งห้องประชุมสภามีความคับแคบ  ไม่มีห้องรองรับคณะศึกษาดูงาน ที่จอดรถไม่เพียงพอและอื่นๆอีกมาก

จึงเห็นสมควรที่จะสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตใหม่ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกประชาชนได้มากขึ้น และ ลดความแออัดของเจ้าหน้าที่ โดยอาคารดังกล่าวจะสร้างที่บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน ด้านหลังอาคารลักกี้คอมแพล็กซ์ สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ภายในอาคาร มีห้องผู้บิหา ห้องประชุมสภา ห้องรับรอง ห้องปฏิบัติงาน อาคารสำนักงาน ลานจอดรถ โดยอาคารดังกล่าวจะสร้างออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโน – ยูโรเปียน เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก หากนำเงินรายได้ประจำปีงบประมาณเพียงอย่างเดียวมาใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลกระทบดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่จำเป็นต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการกู้เงินจำนวน 216,921,102.76 บาท จากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่จ่ายดอกเบี้ย อีกส่วนกู้จากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน  168,078897.24 บาท โดยส่วนนี้จะต้องจ่ายดอกเบี้ย