ม.วลัยลักษณ์ จับมือ สวท.พังงาผลิตสื่อเผยแพร่ อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาคน

โพสเมื่อ : Tuesday, August 22nd, 2017 : 1.49 pm

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือ กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ จัดอบรม สัมมนา และ พัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน

ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา จัดให้มีการลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ จัดอบรม สัมมนา และ พัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ระหว่าง ดร. อัตนันท์ เดโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันประสานความร่วมมือ และ การร่วมดำเนินการในการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ การจัดฝึกอบรม สัมมนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการให้มีบริการวิชาการและจัดทำโครงการบูรณาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน  โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพังงา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.อัตนันท์ กล่าวว่า การดำเนินการความร่วมมือ ในแต่ละโครงการ จะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และ ประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ พัฒนาการศึกษา และความมั่นคงต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา  ได้ร่วมกันจัดอบรมฟรี ให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผ่านมาแล้ว 2 รุ่น คือ หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ เมื่อ 11 – 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา และ หลักสูตรการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิตอล ระหว่าง 14 – 17 สิงหาคม และรุ่นที่ 3 กำลังอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 24  สิงหาคม คือหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

นอกจากนั้นยังมีการอบรมอีก 2 รุ่น ที่จะตามมาคือ หลักสูตรการออกแบบเว็ปไซต์ เพื่อขายสินค้าออนไลน์ ในวันที่ 28 – 31 สิงหาคม  และ หลักสูตรกลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน นี้ ผู้สนใจอบรมฟรี อีก 2 หลักสูตรที่เหลือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สวท.พังงา 0 7646 0660 ในวันเวลาราชการ