ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ i-come 2019 ครั้งที่ 3 ด้านการจัดการ และ การเป็นผู้ประกอบการ

โพสเมื่อ : Thursday, July 25th, 2019 : 3.01 pm

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดประชุมวิชาการนานาชาติ i-come 2019 ครั้งที่ 3 ด้านการจัดการ และ การเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต มีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการและงานวิจัย

วันนี้ (25 ก.ค.) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ i-come 2019 ครั้งที่ 3 ด้านการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเปตราคริสเตียน ประเทศอินโดนีเซีย จัดขึ้น ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานจากหลากหลายประเทศ ทั้ง จากสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย อินโดนีเชีย มาเลเซีย และไทย เข้าร่วมประชุม

ผศ.ดร.หิรัญ ประสานการ อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  i-come 2019 ครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเปตราคริสเตียน ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดให้มีการประชุมกันทุกปี ส่วนครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่ประเทศจีน และ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะมีการพัฒนาในเรื่องของวิชาการ โดยเฉพาะเรื่องของความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ซึ่งในหัวข้อนี้จะเน้นเรื่องของการบริหารธุรกิจแล้วก็ความเป็นผู้ประกอบการ จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ที่สำคัญเราเน้นเรื่องความเป็นนานาชาติด้วย ดังนั้นทุกๆ ปี เราจะมีการส่งเสริมให้มีการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ และที่สำคัญเราจัดในจังหวัดภูเก็ต ก็จะเป็นการจัดที่สนองนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่จะให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ในอนาคตด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ มีผลงานวิจัยของอาจารย์จากหลากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา อินเดีย แม็กซิโก มาเลเซีย และที่สำคัญคือของอินโดนีเซีย ที่ในปีนี้จะมีผู้ที่มานำเสนอผลงาน จำนวน 15 คน ในแต่ละคนก็จะมีผู้ติดตามมาด้วย และจะมาพักที่จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะมานำเสนอผลงานวิจัย ก็เป็นการสื่อสารว่าภูเก็ตของเราจะเปิดรับในด้านของการพัฒนาที่เป็นนักวิชาการ เพราะว่าเขาก็เป็นอาจารย์แล้วก็จะได้สื่อสารกับนักศึกษาของเขาได้มาเที่ยวภูเก็ตด้วย

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้นอกจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการแล้ว ยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิชาการและงานวิจัยด้วย