มูลนิธิเพื่อพัฒนาป่าตอง ร่วมอำเภอกะทู้  จัดยิ่งใหญ่มหกรรมกิจกรรมแห่งปี 65 อ.กะทู้ ชิงเงินรางวัลรวม “ล้าน” เพื่อคนกะทู้

โพสเมื่อ : Tuesday, June 14th, 2022 : 4.38 pm

มูลนิธิเพื่อพัฒนาป่าตอง ร่วมอำเภอกะทู้ จัดยิ่งใหญ่มหกรรมกิจกรรมแห่งปี 2565  อ.กะทู้ เพื่อคนกะทู้ ชิงเงินรางวัลรวมล้านบาท ตามโครงการปลุกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดขจัดความยากจน และพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่โรงแรมป่าตอง เบย์ฮิลล์ อ.กะทู้  มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ร่วมกับ อำเภอกะทู้ จัดให้มีการแถลงข่าว การจัดมหกรรมกิจกรรมแห่งปี อ.กะทู้ ตามโครงการปลุกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดขจัดความยากจน และ พัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน อ.กะทู้ โดยมี นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ พร้อมด้วย นางผการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง และ คณะกรรมการมูลนิธิป่าตอง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว พร้อมด้วย พ.ต.อ.รุ่งฤทธิ์ รัตนภักดี ผกก.สภ.กะทู้ นายสนิท รอดเซ็น ผอ.ร.ร.กะทู้วิทยา  ตัวแทนสสจ.อ.กะทู้ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า มูลนิธิพัฒนาป่าตอง ร่วมกับอำเภอกะทู้ ร่วมกันจัดจัด มหกรรมกิจกรรมแห่งปี 2565  อ.กะทู้ ขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกของประชาชน เยาวชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของประชาชน เยาวชน และสนับสนุนส่งเสริมให้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศในอนาคต เพื่อปฏิบัติกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนโรงเรียน ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อำเภอกะทู้ อีกทั้ง เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการต่อต้านยาเสพติดการพัฒนาขีดความรู้ ความสามารถของเยาวชนและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ ประกอบด้วยประชาชน เยาวชน ในเขตพื้นที่ อำเภอกะทู้ รวม 3 ตำบล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการชิงเงินรางวัลรวม 1,200,000 บาท ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด จำนวน 2 ประเภท แบ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไป และ ประเภทอาวุโส ชิงเงินรางวัลรวม 700,000 บาท จัดให้มีการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 20 ก.ค. 65 โดยจัดให้มีพิธีเปิดการแข่งจันขึ้นในวันที่ 7 ก.ค. ณ สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต

นอกจากนั้นยังมี  กิจกรรมประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติดสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 18 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น อายุ 12 -14 ปี และ รุ่นอายุ 15 -18 ปี เงินรางวัลรวม 120,000 บาท  จำนวน 86 รางวัล ผู้เข้าประกวดจะเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่ กะทู้  ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานด้วยตัวเอง ที่ กศน. อ.กะทู้ ในระหว่างวันที่ 15 – 27 ก.ค. 65 และมอบรางวัลในวันที่ 7 ก.ค. 65

กิจกรรมแจกถุงยังชีพ และ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยในส่วนของการแจกถุงยังชีพ กำหนดแจกจำนวน 500 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายโครงการปลุกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดขจัดความ

ยากจน และพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ และ มิติ ส่วนกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ตกเกณฑ์มิติสุขภาพ จำนวน 177 ครัวเรือน โดยมอบในวันที่ 7 ก.ค. ซึ่งเป็นวันเปิดงานโครงการ โครงการปลุกจิตสำนึกสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดขจัดความยากจน และ พัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน อ.กะทู้ ซึ่งจัดขึ้น ห้องประชุมโรงเรียนกะทู้วิทยา ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต