มูลนิธิเพื่อการจัดการภัยพิบัติภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จับมือ พัฒนาศักยภาพดูแลความปลอดภัยชายหาด

โพสเมื่อ : Wednesday, December 18th, 2019 : 9.51 am

มูลนิธิเพื่อการจัดการภัยพิบัติภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยบริเวณชายหาดของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแล และ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

ณ ห้องประชุม Tree House, K PARK Phuket นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดงานงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยบริเวณชายหาดของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาวชริดา จิตรว่องไว ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการจัดการภัยพิบัติภูเก็ต และ นางสาวเจน แม็คดูกัลล์ คณะกรรมการ นายมงคล เต็มรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.ปภ.ภูเก็ต และ กงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำภูเก็ต นายแมทธิว บาร์เคลย์ นางสาวจูเลี่ยน ลอร์รี่ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเลอเมอริเดียนภูเก็ตบีช รีสอร์ท นายจงเจริญ เหมแก้ว ผู้จัดการทั่วไปและสันทนาการ โรงแรมเลอเมอริเดียนภูเก็ตบีชรีสอร์ท นำเสนอ panel presentation ตลอดจนส่วนราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วม

สำหรับงานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์โรเบิร์ต แบรนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศในการดำเนินการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบริเวณชายหาด รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี คอร์โพเรท อิมเมจ โซลูชั่นส์ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคม อันเป็นผลมาจากนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงเดือนตุลาคม -เมษายนของทุกปี ในส่วนพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเป็นร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีคลื่นลมแรงในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุที่อาจทำให้นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางน้ำ มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและจังหวัดภูเก็ตในส่วนของความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว

นับเป็นโอกาสดีที่ได้รับเกียรติจากทาง ศาสตราจารย์โรเบิร์ต แบรนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และเชื่อว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกรอบแนวคิด และความใส่ใจต่อปัญหาความปลอดภัยบริเวณชายหาดจังหวัดภูเก็ตให้เพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจในกิจกรรมทางทะเลและชายหาดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ขณะที่ นางสาวชริดา จิตรว่องไว ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการจัดการภัยพิบัติภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางมูลนิธิฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับหลายหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเรื่องแผ่นดินไหว และ สึนามิให้กับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งในการจัดงานทั้งนี้ทางมูลนิธิฯเล็งเห็นว่า ในส่วนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่เคยมีการศึกษาใดที่ทำขึ้นเพื่อประเมินลักษณะของอันตรายบริเวณชายหาด รวมถึงพฤติกรรมและความรู้ของผู้เดินทางมาชายหาดเป็นประจำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอันตรายบริเวณชายหาด

โดยงานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการดำเนินการวิจัย ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลใหม่ ที่จะมีส่วนช่วยในความพยายามศึกษาเรื่องความปลอดภัยบริเวณชายหาดในอนาคต และยังหมายถึงการช่วยชีวิตของคนได้มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการวิจัยในอนาคตที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบริเวณชายหาดในภูเก็ตจะมีการริเริ่มโครงการในปี 2563