มูลนิธิพัฒนาป่าตองเดินหน้าธนาคารขยะ สร้างจิตสำนึกคัดแยกตั้งแต่ต้นทางลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : Thursday, June 6th, 2019 : 12.50 pm

มูลนิธิพัฒนาป่าตองเดินจัดตั้งธนาคารขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม บูรณาการสร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน หลังโครงการหมอนรักษ์โลก ประสบความสำเร็จ ช่วยลดหลอดพลาสติกไปได้มาก

นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง กล่าวถึงการสานต่อโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดปริมาณขยะ ว่า เดิมทางมูลนิธิ ได้ริเริ่มทำโครงการ “หมอนสับปะรดรักษ์โลก” ซึ่งเป็นหมอนที่ผลิตจากหลอดดูดน้ำพลาสติก แต่คงเอกลักษณ์ของความเป็นภูเก็ตโดยการใช้ปลอกหมอนลายสับปะรดเข้ามาช่วยว่า โครงการหมอนสับปะรดรักษ์โลก มาจากความตั้งใจที่ต้องการลดปัญหาขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอป่าตอง รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดภูเก็ต 

เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ปีละกว่า 13 ล้านคน ประมาณการว่า มีการใช้หลอดสำหรับดูดน้ำมากถึงปีละ 20 ล้านชิ้น และหลอดเหล่านี้ก็จะเป็นขยะที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่า เป็นส่วนหนึ่งในภาระการกำจัดขยะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เพราะพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ :

ซึ่งจากการดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งพบว่าขณะนี้โครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั้งการลดการใช้หลอดพลาสติก การเก็บหลอดพลาสติกส่งให้กับมูลนิธิ รวมทั้งร่วมบริจาคเพื่อนำเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ซึ่งได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิดให้กับโรงพยาบาลป่าตองไปแล้ว จำนวน 1 เครื่องมูลค่ากว่า 2 แสนบาท และ ขณะนี้กำลังจะจัดซื้อเครื่องตรวจวัดชีพจรข้างเตียงให้กับห้องผู้ป่วยฉุกเฉินอีก 1 เครื่อง

และที่สำคัญการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถลดปริมาณหลอดหลอดพลาสติกที่ถูกทิ้งไปได้จำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะหลอดพลาสติกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล โดยเฉพาะเต่าที่เคยมีข่าวว่าหลอดพลาสติกเข้าไปติดอยู่ในจมูก  อย่างไรก็ตามหลังจากประสบความสำเร็จในโครงการ หมอนสับปะรดรักษ์โลก ก้าวต่อไปที่คิดว่าทางมูลนิธิจะดำเนินการ คือ โครงการธนาคารขยะ

สำหรับโครงการธนาคารขยะ ของมูลนิธิฯ จะแตกต่างๆจากที่อื่น เราจะไม่รับซื้อ แต่จะเน้นรับแลกเป็นของแทน ซึ่งของที่นำมาแลกก็เป็นของที่มีมูลค่าพอสมควรแต่จะเป็นสิ่งของรีไซเคิล หรืออาจจะรับเป็นคูปอง เพื่อสะสมไว้ชิงรางวัล ซึ่งอาจจะเป็นทางคำ หรืออย่างอื่น ตอนนี้ยังไม่ลงในรายละเอียด แต่โครงการธนาคารขยะจะเป็นการบูรณาการเพื่อสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน ถ้าเราคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนขยะที่จะออกไปสู่ถังขยะด้านนอกก็จะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งคนที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้ร่วมทำบุญด้วย เพราะรายได้จากการขายขยะที่มีการนำมาส่งมอบให้กับธนาคารจะนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างต่อไป

นายปรีชาวุฒิ ยังได้กล่าวต่อไป ปัญหาขยะเกิดจากการสร้างของคน เราจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันลดการสร้างขยะให้ได้มากที่สุด ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ครัวเรือน สถานประกอบการปัญหาขยะล้นเมือง ขยะล้นถังก็จะหมดไป ซึ่งในส่วนของสถานประกอบการของตนขณะนี้ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ที่มาใช้บริการลดการใช้หลอดพลาสติก ซึ่งได้รับความรวมมือเป็นอย่างดี สามารถลดการใช้หลอดไปได้แล้ว 80 -90 % จึงอยากให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันลดการสร้างขยะจากตัวเราเองให้ได้มากที่สุด