มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมอบทุนการศึกษา – บูรณะศาลหลักเมืองรวมกว่า 5 ล้านบาท

โพสเมื่อ : Tuesday, May 24th, 2016 : 8.02 pm

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 210 ทุน พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกว่า 2 ล้านบาทให้กับจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปบูรณะศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตเนื่องในพิธีสักการะ และฉลองวันเกิดเทพเจ้าโป๊ยจุนเซี้ยฮุก ประจำปี 2559

ae6e0f9d-8fb7-49d0-a452-86f0a517eb63
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (24 พ.ค.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในพิธีสักการะ และฉลองวันเกิดเทพเจ้าโป๊ยจุนเซี้ยฮุก ประจำปี 2559 โดยมี นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต คณะกรรมการมูลนิธิ นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

8305c26c-34be-40ea-bf82-936ccf35feeb
ทางมูลนิธิกุศลกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้ริเริ่มมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึง ปัจจุบัน ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 210 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และในปี 2558 – ปัจจุบัน ก็ได้มีการมอบทุนนักเรียนสายอาชีพ จำนวน 25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และทุนนักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 45 ทุน ทุนละ 50,000 บาท นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะได้รับข้าวสารโรงเรียนละ 250 กิโลกรัมต่อครั้ง จำนวน 30 โรงเรียน

5d10ad18-da90-48c9-9c73-6fac36981c6f
อย่างไรก็ตามในปีนี้นอกจากจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนแล้ว ทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตยังได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 2,255,555 ให้กับทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปสมทบทุนบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) อย่างไรก็ตามสำหรับงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต(เมืองใหม่) รวมทั้งสิ้น รวมเป็นเงิน 5,175,555 บาท