มุ่งพัฒนาไม่หยุดยั้ง สู่ขีดสุดของการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

โพสเมื่อ : Friday, September 27th, 2019 : 2.45 pm

 

โรงพยาบาลสิริโรจน์เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการทางการแพทย์ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หนึ่งในใจของชาวภูเก็ต ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ นำโดยนายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วย นพ.ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ นพ.ธนาสิทธิ์ เตชานุกูล พญ. อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพศิริโรจน์ รวมกันแถลงข่าวการเปลี่ยนชื่อ หรือ Rebranding โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (Bangkok Hospital Siriroj)

โดยนายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์  กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการให้บริการทางการแพทย์ และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ สหวิชาชีพ ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการตรวจวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ พัฒนาไปพร้อมกับมาตรฐานการให้บริการ โรงพยาบาลสิริโรจน์จึงได้รับการอนุมัติจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS Group ให้ใช้ตราสัญลักษณ์และนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ หรือ Bangkok Hospital Siriroj”

ทั้งนี้หลังจากที่ โรงพยาบาลสิริโรจน์ ได้เข้าร่วม BDMS Group ในปี 2557 โรงพยาบาลฯ ได้เพิ่มศักยภาพและบริการทางการแพทย์ พร้อมปรับปรุงและขยายพื้นที่บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับผู้มารับบริการ อาทิ การปรับปรุงห้องฉุกเฉิน และการเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บสำหรับประเทศไทย ระดับ  3 การรับรองมาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา ด้านระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ และถือเป็นหนึ่งในสมาชิกของ  BDMS Emergency Services หรือ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นับเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมในด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยระดับสากล และได้รับความไว้วางใจเสมือนเป็นคนในครอบครัว จากประชาชนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ให้เป็นสัดส่วน ทันสมัย มีแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังได้พัฒนาให้เป็น Smart ICU ติดตั้งระบบ Teleconference ที่สามารถขอคำปรึกษาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพได้ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันโรงพยาบาลฯ ได้ปรับปรุงศูนย์รังสีวินิจฉัย และเปลี่ยนเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย CT SCAN 128-Slice ซึ่งช่วยวินิจฉัยโรคต่างๆ ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพมีความคมชัดและมีความละเอียดมากขึ้น  แม่นยำ ช่วยให้การตรวจผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยเด็ก ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ได้รับรังสีลดลงกว่าเครื่องรุ่นเก่า

จากนั้นในเดือนตุลาคม จะดำเนินการติดตั้ง Magnetic Resonance Imaging  (MRI) ซึ่ง MRI คือเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีที่สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ชัดเจน ให้ความถูกต้องและแม่นยำสูง เนื่องจากให้ความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ดี ทำได้หลายระนาบ สามารถใช้ตรวจได้ทุกระบบของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ไม่ใช่กระดูก ให้รายละเอียดได้ดีกว่าการตรวจด้วย CT SCAN และไม่มีอันตรายจากรังสีตกค้าง

นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ ได้พัฒนาบริการทางการแพทย์ครอบคลุมทุกมิติอย่างต่อเนื่องในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ซึ่งการเปลี่ยนชื่อ หรือ Rebranding เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ (Bangkok Hospital Siriroj) ในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ แต่ยังคงไว้การบริการด้วยเอกลักษณ์วิถีคนภูเก็ต ในโครงสร้างราคาแบบเดิม และ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจของชาวภูเก็ต ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้