มาเที่ยวท่องเที่ยวภูเก็ต ต้องจองที่พัก หรือ จองทัวร์ จ่ายเงินล่วงหน้า เข้าได้ พร้อมคลายล๊อกคนภูเก็ตเข้า-ออก ภายในวันเดียว ให้ละทะเบียน

โพสเมื่อ : Sunday, September 5th, 2021 : 3.53 pm

มาเที่ยวภูเก็ตต้องมีหลักฐานการจองที่พักหรือใบยืนยันรายการนำเที่ยว และชำระเงินล่วงหน้า โดยต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com และ แสดง QR CODE ก่อนเข้า พร้อมแง้มประตูให้คนภูเก็ตเข้า – ออก แต่ต้องลงทะเบียน ตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

วันนี้ ( 5 ก.ย.) เวลา  10.50 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และ ประชุม ศปก.ศบค.และ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกับ ศปก.ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM  Meeting

โดยจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้า การดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยยอดสะสมเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -4 กันยายน2564 มีเที่ยวบินเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจำนวน  346 เที่ยว มีนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทั้งสิ้น 28,197คน พบผู้ติดเชื้อ 88 คน  รักษาหายแล้ว 67 คน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน2564  นักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว 10,492 คน /นักท่องเที่ยวเดินไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย   17,705 คน/ และยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 4,963 คน ข้อมูลยอดจองห้อง SHA+  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564  จำนวน 484,427 Pax/night อย่างไรก็ตามภาพรวมการดำเนินการตามแผนภูเก็ตแซนบ๊อกยังคงเดินหน้าต่อไปได้

นอกจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การควบคุมโรคในพื้นที่ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการ ตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มแรงงานประมง โดยสิ่งสำคัญคือ เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะต้องนำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที จะต้องไม่ปล่อยให้คนผู้ป่วยต้องรอนาน

นอกจากนั้นยังได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต ที่ 5139/2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 ก.ย.นี้ ประกอบด้วย ข้อที่ 16 ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมีหลักฐานการจองที่พักหรือใบยืนยันรายการนำเที่ยว และชำระเงินล่วงหน้า โดยต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com และแสดง QR CODE ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

โดยผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

รวมทั้งเพิ่มเติมในส่วนของข้อที่ 17  ผู้ที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล หรือส่งต่อผู้ป่วย หรือมีนัดหมายพบแพทย์ นอกจากนั้นยังได้มีการพิจารณาเพื่อผ่อนคลาย แก้ปัญหาให้คนภูเก็ตที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดพังงา แบบไปเช้าเย็นกลับ เป็นประจำ ให้ลงทะเบียนและขอหนังสือรับรองจากทางอำเภอ และจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. -14 ก.ย. 64  แต่อย่างไรก็ตามจะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการของทางจังหวัดอีกครั้ง