มาตามนัด อบจ.ภูเก็ต ร่วมแต่งชุดดำ ประกาศเจตนารมณ์ เรียกร้อง รัฐบาลต้องจริงใจแก้ไขปัญหาถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ.

โพสเมื่อ : Monday, April 4th, 2022 : 7.23 pm

มาตามนัด ผู้บริหาร – ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมแต่งชุดดำ – ชูป้าย ประกาศเจตนารมณ์ เรียกร้อง รัฐแก้ไขปัญหาอุปสรรคถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. หลังการจัดงบประมาณไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ก.ถ. ยืนยัย อบจ.ภูเก็ตมีความพร้อมเกิน 100 %

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้  (เม.ย.) ที่บริเวณ สนามหญ้าหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแต่งกายด้วยชุดดำ  พร้อมชูป้ายข้อความ เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ร่วมกับ อบจ.ทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้ อบจ. หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณ สำหรับ อบจ. ที่รับการถ่ายโอน ได้จัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศฯ ก.ก.ถ. เป็นเหตุให้กระบวนการถ่ายโอนภารกิจฯ และการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อระบบราชการและการให้บริการต่อประชาชน

โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การรวมตัวของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และแสดงพลังให้รัฐบาลได้รับทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมที่จะรับถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. แต่การถ่ายโอนไม่สามารถทำได้ถ้าไม่งบประมาณ ซึ่งวันนี้มีการนัดแต่งชุดดำกันทั่วประเทศ และ ตนอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาล ถ้าอยากให้ อบจ.รับการถ่ายโอนก็ต้อง ถ่ายโอนในเรื่องของงบประมาณ และคน มาดำเนินการ ซึ่ง อบจ.ทั่วประเทศกว่าร้อยละเก้าสิบพร้อมที่จะรับ รพ.สต.เข้ามาดูแล ซึ่งเรื่องของงบประมาณนั้นเรื่องนี้คิดว่าไม่ยาก ให้นำเรื่องนี้เข้าไปอยู่ในขั้นตอนของการแปรญัตตินำเพื่อนำงบประมาณกลับมาให้กับ อบจ.ในการดำเนินการกิจถ่ายโอน รพ.สต.

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้รู้สึกเสียหาย เมื่อรัฐบาลไม่ส่งงบประมาณมา การเดินหน้าต่อในภารกิจการรับถ่ายโอนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งๆที่ผ่านมาทางอบจ.ภูเก็ตเองได้มีการดำเนินการเรื่องนี้มานาน ในส่วนของ สจ.ทั้ง 24 เขตก็เห็นด้วย ในส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บางส่วนก็ยินดีที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดของอบจ. ซึ่งเรื่องนี้ ทางอบจ.ได้ประกาศความพร้อมในการที่จะรับการกิจการถ่ายโอน รพ.สต.ทั้ง 21 แห่งแล้ว มีการทำประชาคมผ่านไปแล้ว ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรได้ ทำได้เพื่อแก่เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้เท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจ อบจ.ก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อ