มอ.ส่งทีมแพทย์ช่วยภูเก็ตชุดแรก 20 – 30 คน ประจำ รพ.สนามแห่งที่ 2

โพสเมื่อ : Sunday, April 12th, 2020 : 9.09 pm

มอ.พร้อมส่งบุคลากรทางการแพทย์มาประจำ รพ.สนามแห่งที่ 2 ชุด แรก 20 – 30 คน ช่วยแบ่งเบาภาระแพทย์พยาบาลในภูเก็ต หลังรับมือกับการแพร่ระบาดโรคโควิดมายาวนาน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ผู้ป่วยของจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องถูกกักตัวเพราะการสัมผัสกับผู้ป่วย ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์อาจจะขาดอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทั้งที่มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับการประสานงานจากรองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต และผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์มาสนับสนุนทีมแพทย์ภูเก็ต เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างหนักมาเป็นหลายเดือน

หลังได้รับการประสานงานทางคณะแพทย์ฯ ได้ลงมาในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ ทั้งในส่วนของสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งใช้อาคารศูนย์กีฬาฯ ชั้น 2, 3 และ 4 รวมจำนวน 150 เตียง และข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล จากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นทางคณะแพทย์ฯ พร้อมที่จะส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาช่วยในส่วนของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2  ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นจะส่งบุคลากรทางแพทย์ชุดแรกมาก่อนจำนวน 20-30 คน

จากนั้นจะมีการวิเคราะห์สถานการณ์อีกครั้ง หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพื่อจะได้วางแผนรับสมัครอาสาสมัครเข้ามาช่วยในส่วนนี้ เนื่องจากจะต้องใช้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของ ม.อ. ทั้งหมด เพื่อให้สะดวกในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการลงทะเบียน ระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามเขต เป็นต้น โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ตภายใต้ระบบสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อให้การส่งต่อไม่มีปัญหาซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายได้มีการวางแพทย์ไว้เป็นอย่างดี รองศาสตราจารย์พุฒิศักดิ์กล่าว

ขณะที่รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำหน้าที่ของตัวเองในการช่วยดูแลทุกปัญหาของสังคมในภาพรวม เนื่องจากปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่ภูเก็ตจะหนักกว่าที่อื่น หากเทียบกับจำนวนประชากรซึ่งสูงที่สุดในประเทศและขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ตได้ทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลาร่วม 2 เดือน และเริ่มจะล้า

ซึ่งมองไปข้างหน้าภาระยังมีอีกยาวไกล ด้วยความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้หารือกันและได้ตัดสินใจส่งคณะแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฯ มาดูแลและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ให้ลุล่วง  ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้ชาวภูเก็ตทุกคน โดยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการสู้กับปัญหาครั้งนี้ไปด้วยกัน