มอ.ภูเก็ต – สสจ.ภูเก็ต เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

โพสเมื่อ : Wednesday, September 2nd, 2020 : 3.07 pm

คณะเทคโนฯ มอ.วิทยาเขต ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร เสริมจัดอบรมให้ความรู้ยกระดับคุณภาพอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการ เพื่อมาตรฐานอาหารปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายสู่ผู้บริโภค

วันนี้ (2 ก.ย.) ที่โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิต เพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy)

ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  โดยมี ผศ.ดร.วีระพงศ์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต วิทยากร และผู้ประกอบการทั่วจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

ผศ.ดร.วีระพงศ์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวถึงการจัดโครงการดังกล่าวว่า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการละผู้สัมผัสอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้มาตรฐานอาหารมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายแก่ผู้บริโภค สำหรับการอบรมทั้งหมดมี 2 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 ก.ย.63 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 321 คน และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 3 ก.ย.63  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 311 คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากทั่วจังหวัดภูเก็ต

โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยเป็นผู้ให้ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี จำนวน 6 ชั่วโมง มีนิทรรศการสาธิตความรู้ 4 เรื่อง ได้แก่การใช้ชุดทดสอบสารตกค้างในอาหาร การล้างผักอย่างถูกวิธี การดูแลบ่อดักไขมัน และการใช้เครื่องวัด อุณหภูมิ ความเข้มแสงและความสว่าง

นอกจากนี้ยังมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านอาหารจาก 3 บริษัท คือ บริษัท Bio Eco บริษัท SCG และบริษัท Merritech และหลังการอบรมจะมีการทำข้อสอบเพื่อวัดความรู้ ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร และอยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งจะได้ทำการรวบรวมส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตต่อไป