มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู-นักเรียน สังกัด อบจ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, November 18th, 2022 : 11.07 am

อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครู-นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้ เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All For Education) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ได้กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 94 รายการ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่เป็นตัวแทนในแต่ละภาคเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 251 แห่ง

อบจ.ภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 9 รายการประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 25 คน ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 20 คน โดย อบจ.ภูเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 7 รายการ เหรียญเงิน จำนวน  1 รายการ และรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย

1.เหรียญทอง ชนะเลิศ รายการแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.1-3

2.เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการแข่งขันประกวดโครงงานสังคมศึกษาฯ ระดับ ป.4-6

3.เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-6

4.เหรียญทอง รายการแข่งขันประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับ ม.4-6

5.เหรียญทอง รายการแข่งขันประกวดโครงงานศิลปะ ระดับ ม.4-6

6.เหรียญทอง รายการแข่งขันประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1-3

  1. เหรียญทอง รายการแข่งขันประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับ ม.4-6
  2. เหรียญเงิน รายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6
  3. รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน รายการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับ ม.1-3