มหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย กระตุ้นเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด

โพสเมื่อ : Saturday, March 19th, 2022 : 8.34 am

 อบจ.ภูเก็ต จัดมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย ขนร้านอาหารเด็ดๆ มาออกบู๊ท ลานวัฒนธรรม และสินค้าชุมชน มาจำหน่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ต

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ สนามชัย เชื่อมต่อกับศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้บริหาร อบจ. เจ้าหน้าที่ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจาก อบจ.ภูเก็ต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยว พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการนำอัตลักษณ์ด้านอาหารประจำท้องถิ่น และวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภูเก็ตมาเป็นสื่อในการนำเสนอสู่นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น จังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” (อาหาร&ของดีภูเก็ต) จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนี้

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2564  ณ  ลานบางลา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดผ่านไปแล้ว โดยได้รับผลตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2565 ณ สนามชัย และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ ลานลากูน่าโกรฟ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการจัดงานฯ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย  เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขพร้อมกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่เกิดขึ้นเป็นระลอกอย่างต่อเนื่อง ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ตให้ดีขึ้น ซึ่งภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหาร อาหารพื้นเมือง อาหารทะเลสดและแปรรูป จำนวนกว่า 120 ร้าน พบกับโซนอาหารพิเศษ ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการทานอาหารเมนูประยุกต์แนวใหม่ โดยเชฟมือทองในสไตล์ Omakase ชมการแสดงดนตรี และกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย

 

ซึ่งได้จัดเวทีไว้รองรับถึง 2 เวที เพลิดเพลินกับตลาดพื้นบ้าน ลานวัฒนธรรม และพิเศษสุดของงานนี้ ชิมฟรี!!! หมี่ฮกเกี้ยนกระทะยักษ์ การสาธิตการทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต รวมถึงชมการแกะสลักผัก ผลไม้ที่งดงามวิจิตรตระการตา และกิจกรรมพิเศษเฉพาะวันเปิดงาน ยังมีการจัดจำหน่ายไข่ไก่ ในราคาฟองละ 1 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้จับจ่ายใช้สอยวัตถุดิบในราคาต่ำกว่าต้นทุน

ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้รณรงค์ในเรื่องของการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และงดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดตามมาตรฐาน “CLEAN FOOD GOOD TASTE”   อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัด งานมหกรรมอาหาร “หรอยหนัด หยัดได้” สุขสันต์สนามชัย จะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต  บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้ประกอบการ และประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  สร้างความสุขให้ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ภูเก็ตสืบไป