มท.3 ตรวจความพร้อมประปาภูเก็ต รับเปิดประเทศ ยืนยันน้ำดิบมีเพียงพอ ภูเก็ตไม่ขาดน้ำ

โพสเมื่อ : Sunday, November 14th, 2021 : 6.16 pm

 

มท.3 ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจติดตามความพร้อมการผลิตน้ำประปา รองรับการความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มหลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ยืนยันน้ำดิบที่มีอยู่เพียงพอและรองรับได้ตลอดช่วงหน้าแล้งปีนี้

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (14 พ.ย.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย และคณะ เดินทางมาตรวจราชการและติดตามการเตรียมความพร้อมการให้บริการน้ำประปาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ สำนักงานการประปา ส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และผู้บริหารการประปาฯ นำเสนอแผนการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่ และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิศสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จ.ภูเก็ต

โดยทางการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้รายงานสถานการณ์ความต้องการใช้นำและกำลังการผลิตในภูเก็ต ว่า ในพื้นที่ภูเก็ตมีผู้ใช้น้ำทั้งหมด 66,000 กว่าราย โดยมีกำลังการผลิตทั้งในส่วนของการประปาและเอกชน รวมวันละ 132,000 ลบ.ม.โดยมีแหล่งน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 3 แห่ง รวมไปถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ และขุมเหมือง เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำประปาในช่วงปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 นี้ ลดลงจากปี 2562 จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด แต่หลังจากที่มีการเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ และการประเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตมากขึ้น กำลังการผลิตและแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ในขณะนี้เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน และในช่วงหน้แล้งปีนี้ ภูเก็ตจะไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน เพราะกำลังผลิตมีเพียงพอและแหล่งน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำที่จะนำมาใช้ในช่วงหน้าแล้วมีปริมาณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมกันทั้ง 3 อ่างเก็บน้ำ มีปริมาณ 21 ล้าน ลบ.ม.

 

 

นอกจากนี้ ทางการประปายังได้เตรียมวางแผนรองรับการใช้น้ำในระยะยาวของภูเก็ต รับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและความต้องการของประชาชนชาวภูเก็ต ด้วยการนำน้ำประปามาจากจังหวัดพังงา เป็นการสร้างโครงข่ายการใช้น้ำร่วมกัน โดยการผลิตน้ำประปาและส่งต่อมายังภูเก็ตเพื่อให้บริการในส่วนหัวเกาะและตอนกลางของเกาะ โดยขณนี้อยู่ในขั้นตอนการของบประมาณการลงทุน 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังประชุมนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำดินในอ่างเก็บน้ำบางวาด และให้สัมภาษณ์ว่า จากการหารือร่วมกันกับการประปาส่วนภูมิภาคและจังหวัดภูเก็ตถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ทางการประปามีแผนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งเพื่อไม่ให้ภูเก็ตต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกนับจากนี้ โดยที่ทางการประปาดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ การนำน้ำที่เกิดจากฝนตกในช่วงหน้าฝนที่เป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติมาผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าฝน โดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ซึ่งมีความจุรวมกันประมาณ 22 ล้าน ลบ.ม.มาใช้ผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือน ก.พ.เป็นต้นไปประมาณ 4 เดือน จึงทำให้ไม่มีปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ และขณะนี้ประมาณน้ำทั้ง 3 อ่าง เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดภูเก็ตจะเปิดรับนักท่องเที่ยว และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ปริมาณน้ำดิบที่มีอยู่ในขณะนี้เพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอน และในช่วงแล้งก็จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพราะแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ยังไม่ได้ถูกน้ำมาใช้ ยังกักเก็บไว้เพื่อน้ำมาใช้ในช่วงหน้าแล้งประมาณ 4 เดือน ซึ่งคาดว่าจะใช้ประมาณเดือนละ 3 ล้าน ลบ.ม.ยังมีน้ำเหลืออีกกว่า 10 ล้าน ลบ.ม.ที่จะรองรับการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น

 

 

นายทรงศักดิ์ ยังกล่าวถึงการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในภูเก็ตอย่างยั่งยืน โดยทางการประปาฯได้วางแผนที่จะนำน้ำประปาที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งต่อมายังจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดพังงา ขณะนี้ได้มีการออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการของบประมาณการลงทุน 2,500 ล้านบาท เมื่อโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้หมดปัญหาการขาดแคลนน้ำในภูเก็ต รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดพังงาอีกด้วย