มทภ.4 ส่งรถน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดภูเก็ต

โพสเมื่อ : Thursday, April 25th, 2019 : 12.03 am

วันนี้ (24 เม.ย.62) พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังมีหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กองทัพบกได้เชิญหน่วยงานภาคี โดยนำศักยภาพของหน่วยงานได้แก่ กำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการขนส่งน้ำอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ โดยขณะนี้มีหลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอใกล้เคียง


พล.ท. พรศักดิ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการประสานกับหน่วยงานของจังหวัดภูเก็ตและได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเร็วที่สุด สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลรัษฎา ได้มีการประสานงานกับทางจังหวัด เทศบาลตำบลรัษฎา บูรณาการเข้าบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยในวันนี้ (24 เม.ย.62) จะมีการลำเลียงน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนน้ำสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาคได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจากทหาร เทศบาลตำบลรัษฎา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้มีรถพร้อมในการลำเลียงน้ำแล้วจำนวน 16 คัน เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ