ภูเก็ต พร้อมจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ

โพสเมื่อ : Tuesday, August 8th, 2017 : 10.17 am

ภูเก็ต พร้อมจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความอย่างยั่งยืน

เมื่อวานนี้ ( 7 ส.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายนรภัทร ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดภูเก็ตและ. ดร.อรทัย ครุฑเวโช  รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากชุมชนท่องเที่ยว 7 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสื่อมวลชนเข้าร่วม

 

นายนรภัทร กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนครั้งแรกในระดับนานาชาติ

สำหรับจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวมีศิลปวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่า ที่มีความโดดเด่นของศิลปะการก่อสร้างแบบชิโน- โปรตุกีส มีวัดและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง มีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรและมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์การทำเหมืองแร่  แต่ด้วยปัญหาด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวข้อมูล,การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนและ ศิลปหัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากปัญหาดังกล่าวนี้จึงทำให้เกิดงานการประชุมและ นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติขึ้นมา

 

ซึ่งภายในงานจะมีการปาฐกถา ในประเด็น การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ, การเสวนาในประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต, การนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน, การนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต ,การจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต

และการศึกษาเยี่ยมชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในชุมชนต่างๆของจังหวัดภูเก็ต และ  กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน,ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ตและประเทศ,เผยแพร่ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระดับสากลและเป็นการบริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างการในระยะยาวต่อไป