ภูเก็ตได้พ่อตัวอย่างประจำปี 2559 แล้ว

โพสเมื่อ : Thursday, September 1st, 2016 : 1.40 pm

AH_Ad 2-01จังหวัดภูเก็ตคัดเลือกพ่อตัวอย่างประจำปี 2559 คือ นายอนันต์ เชี่ยวชาญและนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัษฎา ที่อบรมเลี้ยงดูลูกๆให้เป็นคนดี และมีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม1472709575311.jpg

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (1 ก.ย.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพาณิชย์มณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 โดยมีนายภาคภูมิ อินทสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สจจ. เขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรมจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนา ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดภูเก็ต

นายขจรเกียรติ กล่าวว่า ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นปีที่ 39 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ ณ.อาคารใหม่สวนอัมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อดี สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2559 โดยจังหวัดภูเก็ตให้พิจารณาคัดเลือกจำนวน 2 ท่าน ทางจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างดังกล่าว1472709569259.jpg

โดยหน่วยงานต่างๆ ในภูเก็ต ได้มีการนำเสนอพ่อตัวอย่างเข้าสู่การคัดเลือกจำนวน 2 ท่าน คือ งานผู้สูงอายุ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลป่าตอง เสนอ นายอนันต์ เชี่ยวชาญ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 171 ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต อาชีพ วิ่งมอเตอร์ไชค์รับจ้าง/รับจ้างทั่วไป และทางเทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้เสนอ นายภาวัต ศุภสุวรรณ อายุ 64 ปี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัษฎา โดยผู้ที่ถูกนำเสนอชื่อทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่ดูแลอบรมเลี้ยงดูลูกๆ ให้เป็นคนดี ช่วยเหลืองานส่วนรวมมาโดยตลอด รวมทั้งมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม และมีคุณสมบัติพ่อตัวอย่างตามที่กำหนดทั้ง 12 ประการ บุคคลทั้งสองจึงได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2559 นี้