ภูเก็ตเฝ้าติดตามอาการนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 400 คน แม้เบื้องต้นไม่เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19

โพสเมื่อ : Thursday, March 12th, 2020 : 7.52 pm

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 หารือและวางแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 จากประเทศ 2 กลุ่มเสี่ยง ที่ขณะนี้เข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ต 400 คน ที่ต้องกักตัวและเฝ้าติดตามสังเกตอาการ แม้ว่าการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นไม่พบเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ก็ตาม 

 

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ เพื่อหารือและวางแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อสั่งการจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งมีข้อสั่งการเพิ่มเติม

 

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้า เกี่ยวกับแนวทางในการกักตัวนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งนโยบายและมาตรการ ต่างๆของรัฐบาล ซึ่งมี รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรค ไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจาก ท้องที่หรือเมืองที่มีการแพร่ระบาด และการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดและจังหวัดจะต้องดำเนินการใน 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นแรก คือ นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มประเทศที่มีการติดต่ออย่างร้ายแรง 4 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ฮ่องกงและมาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน นักท่องเที่ยวหรือคนไทย ที่เดินทาง จาก 4 ประเทศนี้ จะต้องให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกคำสั่งตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติควบคุมโรคพุทธศักราช 2558 ให้ดำเนินการกักตัว บุคคลดังกล่าวไว้ ณ ที่พำนักของบุคคลนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หมายถึงกรณีเป็นนักท่องเที่ยวเข้าพักที่โรงแรมก็จะดำเนินการกักตัวที่โรงแรมกรณีที่เป็นคนไทยก็จะดำเนินการกักตัวที่บ้าน

 

ประเด็น กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไต้หวัน สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสเปน ซึ่งทั้ง 6 ประเทศนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ จะดำเนินการแจ้งไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรค ติดต่อภายในพื้นที่ ซึ่งหมายถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ นายอำเภอในพื้นที่ ให้ดำเนินการคุมตัวไว้เพื่อสังเกตอาการ เป็นระยะเวลา 14 วัน โดยการสังเกตอาการ จะให้พักอาศัยที่โรงแรมหรือที่บ้าน ทั้งนี้การกักเพื่อดูอาการจะมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ไปตรวจเยี่ยมเพื่อดูอาการและวัดไข้อุณหภูมิ ทุกวัน และจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ เป็นการควบคุมเพื่อสังเกตอาการ

 

นายพิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจาก 4 ประเทศ และ 6 ประเทศ ทั้ง 2 กลุ่ม ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีประมาณ 400 ราย ได้พักตามโรงแรมและที่พักอื่นๆ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ทำการเก็บข้อมูลที่อยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ในทางปฏิบัตินักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มข้อมูล ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ ประจำท่าอากาศยาน ซึ่งด่านควบคุมโรคติดต่อประจำท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อจะได้รู้ที่อยู่ที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะได้ไปติดตามตรวจดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยขอยืนยันว่าจากการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวทั้ง 400 ราย ไม่มีอุณหภูมิไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีลักษณะอาการที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค คือ ไม่มีอาการน้ำมูกไหล  เหนื่อยหอบ และอาการไอ จาม จึงไม่ต้องเข้าเกณฑ์ ทั้งนี้หากเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจะมีการกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อจะดำเนินการตรวจเช็คโดยเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ส่งตรวจ สอบที่ห้องแล็ปต่อไป

 

สำหรับมาตรการล่าสุดของทางรัฐบาล ได้กำหนดให้ ผู้ถูกกักตัวกลับไปกักตัวที่บ้านของตนเองได้ ในส่วนของผู้ที่อาจจะถูกส่งมาจากส่วนกลางเพิ่มเติม ทางจังหวัดภูเก็ตได้ประสานกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตดำเนินการรับตัวหากมี เพื่อส่งไปยังที่พำนัก ของตนเอง เช่น ที่บ้าน โดยจะไม่มาอยู่ในสถานที่ที่จังหวัดเตรียมไว้

ด้าน นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวถึงมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยว จำนวน 400 ราย ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวทั้ง 400 ราย ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่ม 4 ประเทศที่มีการติดต่อของโรคอย่าง ร้ายแรง จะดำเนินการกักตัวในโรงแรมหรือที่พัก 14 วัน โดยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการ หารือกับภาคประชาชน ธุรกิจโรงแรม ทั้ง 6 สมาคม ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อประสานงานวางมาตรการอย่างเข้มข้น ในการที่จะร่วมกันเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส โควิด -19 โดยมีภาคประชาชน เข้ามาเป็นแนวร่วม จัดเก็บข้อมูล จะมีส่วนช่วยในการควบคุมอย่างเข้มข้นมากขึ้น

 

สำหรับในกลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม 6 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จะไม่มีการกักตัวแต่จะทำความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดไข้ทุกวัน พร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นสถานที่เปิดมีอากาศถ่ายเท เช่น ชายหาด และแนะนำหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่แออัด ที่จะเกิดความเสี่ยง เช่น ผับบาร์ โดยจะหารือกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป