ภูเก็ตเปิดศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รับมือ โคโรนา ขณะจังซีลอน – เซ็นทรัล จัดเต็ม

โพสเมื่อ : Monday, January 27th, 2020 : 2.39 pm

ภูเก็ตเปิดศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รับมือเชื้อไวรัสโคโรนา สร้างความเชื่อมั่น ด้านผู้ประกอบการตื่นตัว ห้างจังซีลอน – เช็นทรัล กำหนดมาตรการป้องกัน สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตขอความร่วมมือทุกโรงแรมแจ้งข้อมูลหากพบคนป่วย

วันนี้ (27 ม.ค.)  ที่ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม และ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต (Emergency Operation Center : EOC) โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมี นายแพทย์ธนิศ เสริมเเก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายเเพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการห้างร้านในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา มาตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค ซึ่ง ณ ขณะนี้ก็ยังคงสั่งการให้ทีมแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกรณีการแชร์ข่าวที่ไม่มีข้อเท็จจริง และข่าวหลอกลวง ทำให้ปัจจุบันประชาชนมีความตื่นกลัวกับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จึงอยากให้ประชาชนระมัดระวังในเรื่องของการแชร์ข่าว และตรวจสอบก่อนที่จะมีการแชร์ต่อไป ส่วนมาตรการป้องกันของประชาชน ขอให้หลีกเลี่ยงการที่จะไปอยู่ในที่เสี่ยง และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางสาธารณสุขอย่างจริงจัง

ขณะที่นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 เน้นการคัดกรองช่องทางเข้า – ออก ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต มีการเพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ – เอกชน  ชุมชน  แหล่งท่องเที่ยว  โดยบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน สำหรับการเฝ้าระวังการคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563 มีการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทั้ง 33 เที่ยวบิน จำนวน 4,943 คน นักบินและลูกเรือได้รับการคัดกรอง 107 คน ผลการตรวจคัดกรองพบผู้ที่เข้าเกณฑ์ตามนิยาม 2 ราย และมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเองที่โรงพยาบาลจำนวน 12 ราย รวมผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจำนวน 14 ราย เป็นคนจีน13 ราย และนักศึกษาโคลัมเบียที่พึ่งเดินทางกลับจากไปเรียน ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 1 ราย ยืนยันว่าไม่มีคนไทยเข้านิยามต้องสงสัยติดเชื้อ

อย่างไรก็ตามในจำนวนทั้ง 14 ราย ผลการตรวจโรคยืนยันไม่พบเชื้อ แล ะอนุญาตให้กลับที่พักแล้ว 8 ราย ส่วนอีก 6 ราย อยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเลือด โดยได้เฝ้าระวังติดตามอาการในห้องแยกเชื้อที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 4 ราย โรงพยาบาลป่าตอง 1 ราย และ โรงพยาบาลถลาง 1 ราย โดยทั้ง 6 ราย ยังคงมีอาการปกติไม่พบอาการที่มีความรุนแรง แต่หลังจากที่ที่มีการปิดเมืองฮู่ฮั่น ก็พบว่ามีการแพร่นะบาดในเมืองอื่น ๆ ด้วย จึงมีการเพิ่มความเข้มในการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้น โดเฉพาะ กว่างโจ มณฑลหูเป่ย์ และใกล้เคียง จึงได้มีการยกระดับในการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้น

โดยในส่วนของการเตรียมการด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงมาตรการ แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมโรค มีการเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค ทีมรักษาพยาบาล ทีมส่งต่อผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค

ด้านห้องแยกโรคและทีมดูแลผู้ป่วย มีการประสานให้มีการเตรียมความพร้อมของห้องแยกโรค สำหรับโรงพยาบาลสชิระมีห้องแยกโรค 11 ห้อง โรงพยาบาลถลาง มีห้อง Modify 1 ห้อง โรงพยาบาลป่าตอง Modify 1 ห้อง พร้อมใช้ นอกจากนั้นในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์มีแห่งละ 1 ห้อง แต่อย่างไรก็ตามใส่วนของโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีการประสานไว้ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของห้องแยกโรคในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมที่จะรองรับอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังประสานให้มีการเตรียมพร้อมด้านยา วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค อุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ และรถพยาบาลของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง นอกจากนั้นยังมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังในท่าอากาศยานภูเก็ต มีการประชุมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บริษัททัวร์ สมาคมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เร่งรัดบริษัททัวร์ประสานต้นทางที่ประเทศจีนเพื่อคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน กำหนดมาตรการให้กรุ๊ปทัวร์คัดกรองอาการป่วยของลูกทัวร์ในช่วงเช้าของทุกวัน พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว หากพบอาการต้องสงสัยให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

ด้านนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวถึงแผนปฏิบัติการคัดกรองและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ว่า ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลภาครัฐเอกชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดทีมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขวันละ 33 คนปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 11 คน โดยให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดประตูทางเข้า- ออก ท่าอากาศยานภูเก็ตทั้ง 6 ประตู เพื่อคัดกรองวัดอุณหภูมิ และวัดไข้ นักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกทุกราย ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และเทอร์โมอินฟาเรด ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวรายใดมีอุณหภูมิสูงเกิน 38 องศาเซลเซียสจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูลและนำส่งโรงพยาบาลทันที  ซึ่งจากการตรวจสอบตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายคัดกรองเพิ่ม

ซึ่งหลังจากนี้ จังหวัดภูเก็ตจะมีการสรุปผลการปฏิบัติและแถลงสถานการณ์ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ทุกวัน เวลา 09.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้แถลงข้อมูลกับประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.

ขณะที่ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต่างก็กำหนดมาตรการในการป้องกันการอพร่ระบาดของโรคดังกล่าวขึ้นเช่นกัน เช่นบริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ซึ่งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้กำหนดมาตการเฝ้าระวังเหตุการณ์ รวมทั้งดูแลและป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ โดยได้ดำเนินการดังนี้ จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดให้บริการ และจุดสำคัญต่าง ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั่วศูนย์การค้าฯ ให้บริการหน้ากากอนามัยฟรี แก่ลูกค้าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัส เช่น ลิฟท์, บันไดเลื่อน, ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดเตรียมสบู่ และกระดาษในห้องน้ำให้เพียงพอตลอดเวลา ให้ความรู้แก่พนักงานร้านค้า และพนักงานศูนย์การค้าฯ ในการเฝ้าระวัง และสังเกตอาการนักท่องเที่ยว

หากพบอาการไข้สูงผิดปกติ ให้แจ้งต่อศูนย์การค้าฯ โดยเร็ว ให้ความรู้ และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคนในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อป้องกันไข้ไวรัสโคโรน่า การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในการดูแลสุขภาพ ในระหว่างการท่องเที่ยว ทั้งสื่อ Online และสื่อภายในศูนย์การค้าฯ เตรียมหน่วยพยาบาลตลอดเวลาให้บริการ และเตรียมความพร้อมในการส่งลูกค้าที่มีอาการไข้ขึ้นสูงผิดปกติหรือเข้าข่ายให้สงสัยว่าอาจจะมีอาการเกี่ยวกับโรคดังกล่าว ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทันที

ขณะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยได้ดำเนินมาตรการในการดูแลและช่วยป้องกันโรคให้เข้มงวดอย่างทันท่วงที โดยกำหนดมาตรการ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วศูนย์ฯ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีคนหนาแน่น  ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง  พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ทุกครึ่งชั่วโมง ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ เพื่อแนะนำการปฎิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้ไม่สบาย ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอ เตรียมพร้อมในการส่งลูกค้าไปโรงพยาบาลหากพบผู้มีอาการเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว จัดเตรียมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรดที่ทางเข้า-ออกหลัก