ภูเก็ตเปิดน่านน้ำ! รับเรือยอชต์ต่างชาติเข้าแล้ว วันแรก 3 ลำ กักตัวคนบนเรือ 14 วัน

โพสเมื่อ : Friday, November 27th, 2020 : 2.10 pm

default

เรือยอชต์ต่างชาติเข้าภูเก็ตแล้ว วันนี้ 3 ลำ พร้อมคนบนเรือ 4 คน ต้องจอดลอยลำกลางทะเลอ่าวปอ เพื่อกักตัวคนบนเรือ 14 วัน มั่นใจไม่พบเชื้อโควิด-19 ให้ขึ้นฝั่งได้

 

วันนี้ (27 พ.ย.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 แจ้งว่า ศรชล.ภาค 3 ได้ประสานการปฏิบัติกับกำลังจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนภารกิจการควบคุมและดูแลเรือยอชต์ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เรือดังกล่าวอยู่ในพื้นที่จอดเรือตามประกาศของกรมเจ้าท่า คือ บริเวณกลางทะเลอ่าวปอ ห่างจากชายฝั่งประมาณ 6.20 กิโลเมตร

default

โดยในวันนี้ ได้มีเรือยอชต์จากต่างประเทศเดินทางเข้ามายังน่านน้ำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ลำ ประกอบด้วย เรือ Crabby เรือสัญชาติ ออสเตรีย มาจากท่าเรือในประเทศไทย เรือ Investigator 2 สัญชาติ มาเลเชีย มาจากท่าเรือในประเทศไทย และ เรือ Cayenne สัญชาติมาเลเซีย มาจากท่าเรือในประเทศมาเลเซีย พร้อมกัปตันเรือลำละ 1 คน และผู้ช่วยกัปตันอีก 1 คน รวมเป็น 4 คน โดยเรือทั้ง 3 ลำนี้เป็นเรือที่ได้แจ้งความประสงค์จะเข้าน่านน้ำภูเก็ตเป็นเวลานานแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเรือยอชต์ทั้ง 3 ลำ เข้ามาจอดในจุดที่กำหนดตามประกาศของกรมเจ้าท่าแล้ว ได้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลงไปตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งจากโพงจมูกกัปตันเรือทั้ง 3 คนบนเรือยอชต์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่เดินมายังจังหวัดภูเก็ตโดยทางเรือจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ครั้ง ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึง และจะต้องกักตัวอยู่ในเรือยอชต์เป็นเวลา 14 วัน โดยห้ามขึ้นฝั่งโดยเด็ดขาด เมื่อครบกำหนดกักตัวและไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 จึงจะสามารถนำเรือมาจอดเทียบท่าและคนบนเรือสามารถขึ้นฝั่งได้

สำหรับการควบคุมไม่ให้เรือยอชต์ที่เข้ามาออกจากจุดที่กำหนดนั้น ทาง ศรชล.ภาค 3 ได้ออกคำสั่งจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจควบคุมเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้านฝั่งทะเลอันดามันเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 (นก.ครภก.ศรชล.ภาค 3) เมื่อ 25 พ.ย.63 มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง เมื่อเรือยอร์ชเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ต โดยดำเนินการ ดังนี้

 

วางกำลังในการควบคุมกำกับดูแลลูกเรือและเรือยอร์ช ควบคุมลูกเรือและเรือยอร์ชเข้าจอดเรือและออกเรือให้อยู่ในพื้นที่จอดเรือตามที่กำหนด ควบคุมการผ่าน เข้า – ออก ของบุคคลและเรือในพื้นที่จอดเรือ ห้ามบุคคลและเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า – ออก พื้นที่จอดเรือ ให้ความช่วยเหลือลูกเรือและเรือยอร์ช ในกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติกับกำลังจากหน่วยราชการอื่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนภารกิจการควบคุมและช่วยเหลือเรือยอชต์

default