ภูเก็ตเตรียมเพิ่มจุดตรวจคัดกรองทางบก ตั้งแต่พรุ่งนี้ สกัดตั้งแต่ ด่านท่าฉัตรไชย

โพสเมื่อ : Saturday, March 21st, 2020 : 1.03 pm

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต  เตรียมเพิ่มจุดคัดกรองทางบก ป้องกัน “โควิด” สกัดตั้งแต่บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย พร้อมประกาศปิดเพิ่มสถานที่เสี่ยงระบาด

จากกรณีมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม และ มีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยการประชุมได้ร่วมพิจารณา ร่างประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตฉบับที่ 4/2563  เรื่อง ปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคโควิด -19 ในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มเติม ประกอบด้วย สนามชนไก่ ฟิตเนส สปา สวนน้ำ สนามกีฬา ทุกประเภท เพื่อยับยั้งการระบาดภายในประเทศ

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ ร่วมหารือ เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทางบก บริเวณด่านท่าฉัตรไชย เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส โควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มอบหมาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย)   ออกแบบระบบการคัดกรอง เตรียมความพร้อมบุคลากร และอุปกรณ์ สำหรับดำเนินการ โดยจะมีการทดสอบระบบในวันอาทิตย์ ที่จะถึงนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อดำเนินมาตรการคัดกรองทางบก บริเวณด่านท่าฉัตรไชย ได้เรียบร้อย จังหวัดภูเก็ตก็จะ มีระบบคัดกรองทั้งทางเรือ ทางอากาศ และทางบก จะสามารถ ป้องกันสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่พื้นที่ ยับยั้งการระบาดภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น