ภูเก็ตเดินหน้าแก้ปัญหาไลฟ์การ์ด จับอบรมล๊อตแรก 150 คน

โพสเมื่อ : Friday, October 6th, 2017 : 11.42 pm

จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าแก้ปัญหาไลฟ์การ์ด มอบ อบจ.จัดอบรมรมไลฟ์การ์ด 150 คน แก้ปัญหาขาดแคลน พร้อมเปิดประมูลรอบใหม่ ระยะยาวคาดว่าน่าจะให้แต่ละท้องถิ่นจัดจ้างดูแลความปลอดภัยตามชายหาดแต่ละท้องถิ่น

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (6 ต.ค.) ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรตำบลราไวย์ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ภายหลังจากที่ อบจ.ภูเก็ตหมดสัญญาว่าจ้างกับ บริษัท ภูเก็ตไลฟ์การ์ด จำกัด ในการจัดไลฟ์การ์ด จำนวน 98 ราย ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทั้งหมด 38 จุด 12 หาด ของเกาะภูเก็ต เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2560 ที่ผ่านมา จนทำให้ภูเก็ตไม่มีไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัย ทางจังหวัดต้องให้ท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.ไลฟ์การ์ดอาสาดูแลความปลอดภัยแทน ในช่วงที่อบจ.ภูเก็ต กำลังรับสมัครไลฟ์การ์ดด้วยการจัดจ้างพิเศษเป็นเวลา 2 เดือนแทน หลังจากที่ไม่มีบริษัทเอกชนยื่นซองประกวดราคาแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด ด้วยการสร้างไลฟ์การ์ดมืออาชีพที่ผ่านมาอบรมมาเป็นอย่างดีมาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยได้มอบหมายให้อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมไลฟ์การ์ด จำนวน 150 ท่านในเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้ ด้วยการร่วมมือกับทางทัพเรือภาคที่ 3 และไลฟ์การ์ดจากออสเตรเลียในการฝึกอบรมไลฟ์การ์ดให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคนเข้าอบรม หลังอบรมแล้วเสร็จให้บุคคลดังกล่าวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ไลฟ์การ์ดตามชายหาดต่างๆ ต่อไป เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไลฟ์การ์ดในภูเก็ตในระยะยาว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาถึงการจัดจ้างไฟล์การ์ดในระยะหลังจากนี้ โดยให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดจ้างไลฟ์การ์ดได้ด้วยตนเอง จัดจ้างภายในท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาไม่มีเอกชนมายื่นซองประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างกับทาง อบจ.ภูเก็ต ซึ่งในส่วนนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2561 นี้ ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว

โดยในระยะเร่งด่วนในขณะนี้ ทางอบจ.ภูเก็ต จะจัดจ้างไลฟ์การ์ดแบบพิเศษในอัตราเงินเดือนๆละ 14,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมๆกับการประกาศยื่นซองประกวดราคาจัดจ้างไลฟ์การ์ดอีกต่อไป และหากการเปิดประกวดราคาฯครั้งที่ 2 ยังไม่มีเอกชนรายใดสนใจยื่นซองประกวดราคาฯ ทาง อบจ.ภูเก็ต ก็จะใช้การจัดจ้างพิเศษตลอดทั้งปี เนื่องจากภูเก็ตมีไลฟ์การ์ดที่ผ่านการอบรมในระดับสากลมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้มีการนำเสนอปัญหาที่ไลฟ์การ์ดที่มีอยู่ในขณะนี้ ไม่มาสมัครเป็นไลฟ์การ์ดตามที่อบจ.ภูเก็ตได้เปิดรับสมัคร ว่า เนื่องจากยังขาดความมั่นใจว่าหลังระยะเวลา 2 เดือนไปแล้ว อบจ.จะดำเนินการอย่างไร มีความเกรงอกเกรงใจบริษัทเดิมที่เคยทำงานอยู่ แต่คาดว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ ไลฟ์การ์ดที่ทำหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่น่าที่จะมีสมัครกับ อบจ.เมื่อได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว