ภูเก็ตเดินหน้ารถไฟฟ้า แก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนอย่างยั่งยืน

โพสเมื่อ : Friday, January 21st, 2022 : 7.07 pm

มอ.ภูเก็ต จับมือ กฎบัตรไทย และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย จัดเสวนาหัวข้อ “นำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต” พร้อมเดินหน้ารถไฟฟ้า แก้ปัญหาจราจรและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

วันนี้ (21 ม.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ กฎบัตรไทย และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย จัดการเสวนาในข้อหัว นำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

โดยมีการปาฐกถา เรื่อง นโยบายการสนับสนุนให้เกิดระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับลักษณะกายภาพของพื้นที่ โดยดร.พิเชษฐ์ คุณาธรรมรักษ รองอธิบดีกรมกรมขนส่งทางราง และการนำเสนอระบบขนส่งมวลชนระบบรางสำหรับเมืองรอง เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคนิคและความเหมาะสมกับพื้นที่ และพื้นฐานการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการเดินรถและซ่อมบำรุงระบบ โดย นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เรื่อง ระบบขนส่งมวลชน ช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างไร โดย รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและ นวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และปิดท้ายด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง การยกระดับรูปแบบการขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต

รองศาตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า บพท.มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณวิจัยและองค์ความรู้นวัตกรรมสุขภาพเพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สำคัญได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชนเป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ด้านนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท อันดามันพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่าบริษัทในฐานะภาคเอกชนที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองมีความพร้อม ขณะนี้บริษํทได้ประสานเอกชนเพื่อเสนอรายละเอียดการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อ โดยเป็นการต่อยอดการศึกษาของ สนข.และ รฟม.นับเป็นการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนโครงการหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต