ภูเก็ตเชือดไก่ให้ลิงดู ลงโทษ โรงแรม SHA+ แหกคอก ปล่อยนักท่องเที่ยวออกจากที่พัก ก่อนทราบผลตรวจโควิด

โพสเมื่อ : Wednesday, December 22nd, 2021 : 3.55 pm

จังหวัดภูเก็ตเชือดไก่ให้ลิงดู เอาจริงลงโทษ โรงแรม SHA+ แหกคอก ปล่อยนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ออกจากโรงแรม ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อโควิด ประเดิม 2 แห่ง สังพักรับนักท่องเที่ยวเป็นเวลา 1 วัน เหตุเป็นความผิดครั้งแรก ทำผิด ครั้ง ถอนใบอนุญาต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งล่าสุด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเพิ่มความเข้มเข้มในการดำเนินการกับโรงแรม SHA+ ที่ปล่อยนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก ออกจากโรงแรมระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อโควิด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีหลายโรงแรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ซึ่งทางจังหวัดได้สั่งลงโทษไปแล้ว 2 โรงแรม ทางจังหวัดจึงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า จะไม่มีนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ทราบผลตรวจเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ไปยังสถานที่อื่นๆได้

สำหรับการลงโทษโรงแรมที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ จะกำหนดไว้ 3 ระดับ โดยความผิดครั้งแรก พักการเปิดรับนักท่องเที่ยวเป็นเวลา 1 วัน ความผิดครั้งที่ 2 พักรับนักท่องเที่ยว 7 วัน และผิดครั้งที่ 3 เพิกถอนใบอนุญาต SHA+ ซึ่งมาตรการการลงโทษดังกล่าวจะประกาศบังคับใช้ เร็วๆ นี้ ซึ่งเรื่องนี้ก็บอกว่าทางจังหวัดเอาจริงอย่างแน่นอน เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด

ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนภูเก็ต ว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้ามาจะต้องมีผลเป็นลบเท่านั้นถึงจะออกจากโรงแรมที่พักไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆได้ ซึ่งมาตรการต่างๆนั้นจะควบคุมไปถึงในส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยยืนยันว่าทุกคนที่เข้ามาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัด