ภูเก็ตเจ้าภาพประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ของแพทย์แผนไทย

โพสเมื่อ : Saturday, January 28th, 2023 : 5.50 pm

ภูเก็ตเจ้าภาพประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ด้านต่าง ๆ ของแพทย์แผนไทย รวมทั้งออกบูธแสดงผลงานของสมาคมแพทย์แผนไทยในภาคใต้

วันนี้ ( 28 ม.ค.) ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ จัดโดยสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค. 2566  โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.พันธ์ทอง ชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต , ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ,นายนิพนธ์ เอกวานิช นายวิวัฒน์ จินดาพล นายวงศกร ชนะกิจ ว่าที่ผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทย ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต , นักศึกษาแพทย์แผนไทย และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม

สำหรับสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ มีสมาชิกที่เป็นแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน นักศึกษาแพทย์แผนไทย ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การเผยแพร่ความรู้ด้านแพทย์ แผนไทยรวมทั้งการรักษาดูแลสุขภาพด้วยยาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนทั่วไป โดยทางสมาพันธ์ฯ มีการจัดประชุมสัมมนาในทุก ๆ 4 เดือน โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของแพทย์แผนไทย รวมทั้ง มีการออกบูธแสดงผลงานของสมาคมแพทย์แผนไทยในแต่ละจังหวัดอีกด้วย

ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเป็นเจ้าภาพร่วม มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 กว่าคน เป็นแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน นักศึกษาแพทย์แผนไทย สมาคม หรือหน่วยงานผู้นำศาสตร์แพทย์แผนไทยไปใช้ในทางธุรกิจ หรือกิจกรรมและกิจการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการดูแลสุขอนามัยชุมชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งทางเลือกทางการแพทย์ นั้นคือนโยบาย “กัญชาเสรี” โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้สนับสนุนนโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งก็ได้ถูกผลักดันให้เป็นรูปธรรม นโยบายกัญชาเสรี ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่การใช้เพื่อการแพทย์ กัญชาเสรีก็ทำเพื่อส่วนรวมและทางการแพทย์ และนำไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างเสรี เป็นพืชวิสาหกิจชุมชน และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศได้อีกด้วย

โดยภายในงานฯ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เสวนาความร่วมมือในการส่งเสริมงานแพทย์แผนไทย , พบสมาคมแพทย์แผนไทยอันดามันภูเก็ต พร้อมแสดงผลงานที่ผ่านมา , Wellness กับทฤษฏีแพทย์แผนไทย (ศาสตร์แห่งสายน้ำ) โดย พท.ภราดา นุ่นงาม , เอ็กซเรย์ วินิจฉัยโรคแบบแพทย์พื้นบ้าน พร้อมตั้งตำรับยานวดปรับธาตุเจ้าเรือนสับเส้น รักษาโรค และพลังจักรกะรักษาโรค โดย พท.ประดิษฐ์ศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ เป็นต้น