ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2559 เริ่มขึ้นแล้ว

โพสเมื่อ : Thursday, July 21st, 2016 : 10.48 pm

 

 “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559” เริ่มด้วยการเปิดสัมมนาวิชาการ โดยอบจ.ภูเก็ ตร่วม สำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดภูเก็ต และ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น

P1150754

วันนี้ (21ก.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรรมการกลางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(อบจ.ภูเก็ต) ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดภูเก็ต และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค.2559  โดยมี นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ดต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ทูตานุทูตประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล และผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ใช้โฆษณา

www.pic-phuket.com สนใจร่วมฟังสัมมนา จองบัตรล่วงหน้า 076217199,0865092424

สำหรับงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 21 ก.ค. ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนานานาชาติ โดยเชิญเอเจนซี่การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว กับ งานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค. ณ เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ตซึ่งเป็นงานในส่วนของภาคชุมชนและประชาชน ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล การจำหน่ายสินค้าโอทอป การแสดงนิทรรศการขององค์กรต่างๆ การบรรยายศาสนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม การแสดงการขับร้องอะนาซีด เป็นต้น

P1150719

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559 นั้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้นักธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผู้ประกอบการที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย และแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาล รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมนานาชาติ มาตรฐานสินค้าฮาลาล และการบริการฮาลาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตต่อไป