ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2561 เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ

โพสเมื่อ : Saturday, August 25th, 2018 : 3.17 pm

ภูเก็ต จัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2561 พัฒนาศักยภาพธุรกิจฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24 – 26 ส.ค.นี้  ณ เวทีกลางสะพานหิน

ระหว่างวันที่ 24 -26 ส.ค.นี้ ที่เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต นายสุธรรม  บุญมาเลิศ  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิพิธีเปิดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2561” (Phuket Andaman Halal Expo 2018) โดยมี นายเสถียร  แก้วพระปราบ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากทัพเรือภาค ที่ 3 ดร.โกมล ดุมลักษณ์  ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล เข้าร่วม

นายเสถียร  แก้วพระปราบ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล นั้น ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน  คือ การจัดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561 เป็นการประชุมสัมมนาวิชาการ โดยเชิญเอเจนซี่การท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ ได้มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ เมโทรโพล อ.เมืองภูเก็ต ด้านการจัดงานส่วนที่ 2 งานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญการยกระดับมาตรฐานฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล  ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย  เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับในงานมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม  การออกร้านสินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ การออกร้านอาหารมุสลิมกว่า 100 ร้าน กิจกรรมบนเวที การขับร้องอะนาซีด การแสดงของเยาวชน  จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และนบีแห่งอิสลาม รวม 5 ท่าน และนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล  และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต

นายเสถียร กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลทั้ง 2 ภาคส่วนนี้  อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รวมทั้งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจ สินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวและฮาลาลทั้งต่างประเทศและในประเทศ กลุ่มผู้นำอิสลาม รวมถึงประชาชนทั่วไป

นายเสถียร กล่าวเพิ่มอีกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

และเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าและบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ต ในการปรับปรุงร้านค้าและบริการให้ถูกต้องตามหลักศาสนาผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” และเพื่อประโยชน์ของชาวภูเก็ตรวมทั้งประเทศชาติโดยรวมต่อไป

ด้าน นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า อาหารฮาลาล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมในการบริโภค ส่วนผู้ที่มิใช่มุสลิม หากบริโภคอาหารฮาลาลก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน ปัจจุบันอาหารฮาลาลเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมไทย มิใช่เพียงแต่ชาวไทยมุสลิมที่จำเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการซึ่งต้องการผลิตอาหารฮาลาลจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมในประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออกในตลาดโลกมุสลิม ก็จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก ตลาดโลกมุสลิมมีประชากรผู้บริโภคประมาณ 2,000  ล้านคน

ดังนั้น อาหารฮาลาลจึงเป็นช่องทางการตลาดที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยควรจะต้องเจาะตลาดอาหารฮาลาลเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจในเครื่องหมายนี้อย่างจริงจัง ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนรู้ และอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมของการผลิต สร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไป

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิมให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้ว ยังได้รับการบริการอาหารฮาลาลที่ถูกต้อง ปลอดภัย และได้มาตรฐานฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม