ภูเก็ตสุดปัง ! ปั้นจิตอาสา 700 คน ปฐมพยาบาล กู้ชีพขั้นพื้นฐาน เป็น

โพสเมื่อ : Tuesday, August 29th, 2023 : 2.33 pm

ภูเก็ตสุดปัง1 ครั้งแรกในประเทศ อบจ.ภูเก็ต สร้างอาสาสมัคร กว่า  700 คน ฝึกปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR เป็น  ตั้งเป้าทุกคนในภูเก็ต สามารถช่วยเหลือ คนหัวใจหยุดเต้น หมดสติได้ เพื่อสร้างตวามมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันนี้ ( 29 ส.ค.)  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)  ณ อาคารยิเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีความรู้ความสามารถในการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 700 คน จากหลากหลายกลุ่มอาชีพ รวมทั้งประชาชนทั่วไป รวมทั้ง นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว ทางกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ขึ้น เพื่ออบรมพัฒนาเสริมทักษะแก่กลุ่ม ประชาชน และ จิตอาสา ซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการตำรวจ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่ประสบเหตุหัวใจหยุดเต้น

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากครู ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่อง AED มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เขข้ารับการอบรม

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กล่าวว่า  สร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐาน ในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศที่ทางอบจ.จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมพร้อมกันมากถึง 700 คน

ซึ่งต่อไปคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ต้องๆของจังหวัดภูเก็ตครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งสามารถที่จะช่วยกู้ชีพให้กับผู้ที่มีอาการหัวใจหยุดเต้นหมดสติได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับเมืองท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต